Eurooppalaiset liikenneverkot (TEN-T)

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittäminen aloitettiin yli 25 vuotta sitten. Euroopan unionin sisällä tarvitaan turvallisia ja korkealaatuisia liikenneyhteyksiä maasta toiseen. Suomen kaltaiselle reuna-alueen jäsenvaltiolle eurooppalainen liikenneverkko on hyvin merkityksellinen. Muuttuneen geopoliittisen tilanteen myötä Suomen kaikkien osien kytkeytyminen Eurooppaan on tärkeämpää kuin koskaan ja siksi myös TEN-T -politiikan kansallinen merkityksellisyys on kasvanut.

”Muuttuneen geopoliittisen tilanteen myötä Suomen kaikkien osien kytkeytyminen Eurooppaan on tärkeämpää kuin koskaan.”

TEN-T- politiikka on mielestämme tärkeä väline edistää investointeja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi, näin vahvistetaan sisämarkkinoiden kehittymistä ja suomalaista sekä eurooppalaista kilpailukykyä. TEN-T- politiikan avulla voidaan vauhdittaa siirtymistä vähäpäästöisempään liikenteeseen ja edesauttaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Suomi tarvitsee toimivan liikenneverkon ja toimivat yhteydet muihin EU-maihin ja sitä kautta maailmalle takaamaan tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja rahan vapaan liikkuvuuden.

Ydinverkko ja kattava verkko Suomessa
Ydinverkko ja kattava verkko Suomessa. www.vayla.fi

Nykytasoisena Suomen ydinverkko ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ydinverkoille on unionin lainsäädännössä asetettu. Aikaa vaatimusten täyttämiselle on vuoteen 2030 asti mutta tarvittavat investoinnit ovat suuria.

Linkit asetuksiin