Työhön ja opiskeluun perustuva maahanmuutto

Ulkomaalaisia osaajia on houkuteltava Suomeen entistä aktiivisemmin. Suomen luontaista houkuttelevuutta ulkomaalaisten osaajien silmissä ei pidä yliarvioida, vaan on tehtävä toimenpiteitä houkuttelevuuden parantamiseksi. Suomen maabrändiä voidaan parantaa omilla toimilla.

Keskuskauppakamarin julkaisut

Me pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että ulkomaalaisten osaajien houkuttelu lähtee yritysten tarpeista. Kohderyhmiä valittaessa pitää olla tiedossa, millaisiin töihin Suomessa toimivat yritykset tarvitsevat osaajia. Markkinointitoimenpiteitä pitää tehdä tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa – aina suunnittelusta toteutukseen.

Me vaadimme, että Suomi tekee entistä aktiivisemmin töitä ulkomaalaisten osaajien houkuttelemiseksi Suomeen. Ei pidä odottaa, että osaajat löytävät oma-aloitteisesti Suomeen. Osaajien houkutteluun on Suomen kokoisella maalla rajalliset resurssit. Siksi me näemme, että osaajien houkuttelun toimenpiteet on kohdennettava tarkasti.

Suuri osaaja- ja rekrypäivä

Keskuskauppakamarin Suuri osaaja- ja rekrypäivä on yritysjohdolle sekä henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin ammattilaisille suunnattu ajankohtaistilaisuus, jossa etsitään ratkaisuja yrityksiä vaivaavaan osaajapulaan. Seuraava Suuri osaaja- ja rekrypäivä järjestetään 10.10.2024.

Vastaava asiantuntija

Suvi Pulkkinen

Johtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuutto

+358 50 404 1810