Saatavuusharkinta historiaan

Me vaadimme, että yrityksillä on oikeus hankkia osaavaa työvoimaa sieltä mistä sitä löytyy. Suomen rajojen sisäpuolelta, EU:n alueelta tai sen ulkopuolelta. Tarpeeton byrokratia ei saa haitata yritystoimintaa. Yritykset eivät palkkaa ulkomaalaisia osaajia, he palkkaavat osaajia. Työntekijän tärkein ominaisuus on hänen osaamisensa, ei kansalaisuus tai muu taustatekijä.

Työvoiman liikkuvuutta Suomeen häiritsee työhön perustuvan oleskeluluvan osaratkaisu eli niin sanottu saatavuusharkinta. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella sillä hetkellä saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Mikäli näin on edes teoreettisesti, ei oleskelulupaa myönnetä.

Saatavuusharkinnasta on luovuttava välittömästi

Me esitämme, että saatavuusharkinnasta luovutaan välittömästi. Saatavuusharkinnasta luopuminen olisi Suomelle kilpailuetu, joka lisäisi maamme houkuttelevuutta ulkomaalaisten osaajien silmissä. Saatavuusharkinta muodostaa usein esteen ulkomaalaisen työvoiman käytölle. Tämä siitäkin huolimatta, että todellisuudessa osaavaa työvoimaa ei ole saatavissa kotimaasta.

Saatavuusharkinnasta luopumiseen liittyvät uhkakuvat ovat liioiteltuja. Tarvittaessa mahdollisiin lieveilmiöihin voidaan puuttua osoittamalla resursseja jälkivalvontaan, nykyisen pitkän ja byrokraattisen ennakkokäsittelyn sijaan. Saatavuusharkinnasta luopuminen nopeuttaa työhön perustuvien oleskelulupien käsittelyä ja vapauttaa TE-toimistojen resursseja esimerkiksi työllisyydenhoitoon.