Kohti tavoitteellista maahanmuuttoa

Me haluamme, että Suomi ottaa uudenlaisen asenteen maahanmuuttoon. Osaamiseen perustuvaa maahanmuuttoa pitää kiihdyttää ja maahanmuuttopolitiikan pitää olla tavoitteellista. Asettamalla selkeitä tavoitteita, voidaan saada muutosta aikaan. Tämä vaatii sitä, toimet mitoitetaan riittäviksi suhteessa tavoitteisiin. Ja että uusista toimista ollaan valmiita päättämään, mikäli tavoitteita ei muuten saavuteta.

Me esitämme, että valtioneuvosto asettaa vuosittaisen määrällisen tavoitteen osaamiseen perustuvalle maahanmuutolle. Samalla valtioneuvosto sitoutuu säännöllisesti tarkastelemaan tavoitteen toteutumista ja päättämään lisätoimista, mikäli tavoitetta ei muuten saavuteta. Osaamiseen perustuva maahanmuutto käsittää sekä työn että opiskelun perusteella tapahtuvan maahanmuuton.

Tavoitteena 30 000 ulkomaalaista osaajaa vuosittain

Määrälliseksi tavoitteeksi esitämme ensivaiheessa 30 000 henkilöä vuosittain. Tavoitetason määrittämisessä otetaan huomioon työmarkkinoiden osaajatarve sekä väestörakenne. Esittämämme tavoite tarkoittaa nykyiseen verrattuna noin kolmanneksen kasvua. Tavoite on silti väkilukuun suhteutettuna maltillinen esimerkiksi Kanadaan verrattuna, joka pyrkii vastaanottomaan noin 300 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuosittain.

Maahanmuuttoviraston 2019 tilastojen mukaan Suomeen muutti töiden tai opiskelun takia noin 19 600 henkilöä. Työn perusteella oleskeluluvan sai noin 9500 henkilöä ja opiskelun perusteella noin 5200 henkilöä. EU-kansalaisten rekisteröintejä oli työn perusteella noin 3900 ja opiskelun perusteella noin 1000. EU-kansalaisten on rekisteröidyttävä, jos he oleskelevat maassa yli kolme kuukautta.