Muu yrityksiä koskeva sääntely

Vaikutamme laajasti myös muuhun yritystoimintaa koskevaan sääntelyyn. Tavoitteenamme on, että sääntely tukee yritysten kilpailukykyä ja on sujuvan sääntelyn tavoitteidemme mukaista. Seuraamme sääntelyn valmistelua ja vaikutamme aktiivisesti sen sisältöön muun muassa seuraavien aihealueiden osalta:

  • kilpailuoikeus
  • yritysvastuu
  • kuluttajansuoja
  • kirjanpito
  • tilintarkastus
  • korruption vastainen toiminta

Julkaisemme säännöllisesti juridiikkakatsauksia, joissa tuodaan esille keskeisimmät uudet säännökset ja sääntelyn muutokset sekä muut ajankohtaiset juridiikkaan liittyvät asiat. Katsauksissa arvioidaan myös, miten sääntely vaikuttaa yrityksiin.