Yritysten toimintaympäristö

Vaikutamme yritysten kilpailukykyä tukevan lainsäädännön puolesta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Yrittäjyyden ja luovuuden laaja vapaus mahdollistaa innovaatioiden, ratkaisujen ja kasvun syntymisen. Me vaikutamme siihen, että turhaa byrokratiaa puretaan ja yritysten toimintaympäristöä koskeva sääntely tukee yritysten kilpailukykyä. Byrokratian ja yksityiskohtaisen yhteiskunnan ohjaamisen sijaan sääntelyn tulee mielestämme mahdollistaa ja luoda oikeanlaisia kannusteita.

Seuraamme vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita sekä kansallisella että EU-tasolla. Annamme yritysten toimintaympäristöön liittyviä lausuntoja ministeriöille ja toimimme asiantuntijoina kuulemistilaisuuksissa. Työskentelemme lakeja valmistelevissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa, osallistumme itsesääntelyn laadintaan sekä luennoimme lainsäädännön muutoksista eri koulutustilaisuuksissa.

Vastaava asiantuntija

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460