Yritysjohdon ohjelmat

Järjestämme yritysjohdolle suunnattuja kehitysohjelmia ja sparraamme päättäjiä johtamisessa, viestinnässä, vastuullisuudessa, kansainvälistymisessä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Luomme vertaisverkostoja ja ylläpidämme niitä. Tällä sivulla tutustut yritysjohdon ohjelmiimme.

Yritysjohdon ohjelmat

Keskuskauppakamari on yritysjohdon kehityskumppani, joka sparraa hallitusten jäseniä, yritysjohtoa, nykyisiä ja tulevia johtoryhmäläisiä sekä julkisen sektorin päättäjiä mm. johtamisessa, vaikuttamisessa, viestinnässä, vastuullisuudessa ja kansainvälistymisessä.

Ohjelmiimme osallistuvat muodostavat vertaisverkostoja ja verkostoituminen on merkittävä osa ohjelmiemme sisältöä. Tutustu ohjelmiimme ja ilmoittaudu mukaan.

Naisjohtajien mentorointiohjelma

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Naisjohtajien mentorointiohjelma vauhdittaa osaavia naisia uralla. Suosittuun mentorointiohjelmaamme on osallistunut jo yli 200 naisjohtajaa.

Yritysjohdon strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän ohjelma

Viestintä on osa johdon strategiaa ja ydintoimintoja. Yritysjohdon strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän ohjelmassa yrityksesi johtoryhmäläiset sparrataan viestintäjohtamiseen niin normaaliarjessa kuin kriisitilanteissa.

Yritysjohdon yhteiskuntaohjelma

Yritysjohdon yhteiskuntaohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja päätöksenteosta sekä politiikan ja yritystoiminnan yhteydestä. Ohjelma tarjoaa johtajille näkemyksiä yhteiskunnallisista kehityssuunnista.

Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus

Keskuskauppakamarin järjestämä Yritysjohdon vastuullisuusvalmennus sisältää sen, mitä yritysjohtajan tulee tietää yritysvastuusta ja tarjoaa työkaluja vastuullisuuden johtamiseen liiketoiminnassa. Ohjelmassa pureudutaan strategisen yritysvastuun, ilmastovastuun ja ihmisoikeusvastuun kysymyksiin sekä vastullisuutta tukeviin toimintoihin.

Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma

Yritysjohdon kansainvälisen kasvun ohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista yrityksen kansainvälistymisessä ja muuttuvan toimintaympäristön hallinnassa. Ohjelma tarjoaa johtajille näkemyksiä kansainvälisen toimintaympäristön kehityssuunnista, jotka vaikuttavat yritykseen ja sen johtamiseen. Ensimmäinen ohjelma alkaa helmikuussa 2022.

Tulossa:

Yritysjohdon kyberturvallisuusohjelma

Yritysjohdon kyberturvallisuusohjelma laajentaa yritysjohdon ymmärrystä kybertoimintaympäristöstä ja kyberturvallisuuteen liittyvistä uhkista sekä antaa valmiuksia johtaa yrityksen kyberturvallisuutta. Uusi ohjelma järjestetään ensimmäisen kerran huhti-kesäkuussa 2022. Lisätietoja tammikuussa 2022.

Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma

Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma laajentaa yritysjohdon osaamista vaikuttamisesta ja päätöksenteosta Euroopan Unionissa. Uusi ohjelma järjestetään ensimmäisen kerran huhti-kesäkuussa 2022. Lisätietoja tammikuussa 2022.

Lisätietoja

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770