Ohjelma 2016–2017 /3

Kolmas Naisjohtajien mentorointiohjelma järjestettiin 2016 – 2017.

Ohjelma 2016-2017 /3

Ohjelmaan valittiin 40 aktoria.

Keskuskauppakamarin kolmas mentorointiohjelma alkoi tammikuussa 2016 ja päättyi loppukeväästä 2017. Ohjelma koostui mentorointiparien tapaamisten lisäksi neljästä seminaarista. Ohjelmaan sisältyi myös mahdollisuus osallistua yritysvierailuihin, verkostointitilaisuuksiin sekä online-keskusteluryhmään.

Seminaarit

Aloitusseminaari 25.1.2016, Asianajotoimisto Castrén & Snellman
– Naisjohtajuus, mentorointi, osallistujien esittäytyminen ja ohjeistusta mentorointiprosessiin, mentoroitavan vinkit paritapaamisiin.

Ensimmäinen väliseminaari 13.6.2016, Messukeskus, Kokoustamo
– Itsensä johtaminen, ajankäytön hallinta ja ohjelmasta saatujen kokemusten jakaminen.

Toinen väliseminaari 14.11.2016, PwC
– Urakehityksen kulmakivet, headhunting ja hyvä rekrytointi.

Päätösseminaari 15.5.2017, Fondia
– Viestit naisjohtajille, kokemukset ohjelmasta ja naisjohtajuus kevään yhtiökokousten jälkeen. Päätösillallinen.

Seminaareissa käsiteltiin itse mentorointiin liittyvien asioiden lisäksi johtamista eri näkökulmista.

Sparrausta hallitustyöskentelyyn

Mentoriohjelman aktoreille tarjottiin yhteistyössä Women Corporate Directors (WCD) Suomen osaston kanssa mahdollisuutta päästä kokeneiden hallitusjäsenten sparraukseen hallitustyöstä. Women Corporate Directorsin Suomen puheenjohtajana toimi Anne Berner ja varapuheenjohtajana Maija-Liisa Friman. Jäseninä on muutama kymmenen kokenutta hallituksen jäsentä, jotka istuvat lähinnä suurten yritysten hallituksissa. Sparraussessiot suunnattin niille aktoreille, jotka ovat jo hallitustyössä mukana tai ovat aloittamassa sitä. Ryhmät valittiin erillisten hakemusten perusteella.