Lunastuslautakunta

Lunastusmenettely perustuu osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiin. Menettelyssä on kysymys osakkeiden pakkolunastuksesta. Välimiesoikeus määrittää lunastettavan osakkeen arvon. Välimiesoikeuden nimeää Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin. Lisäksi lautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräystä.

Välimiesoikeus

Välimiesoikeus ratkaisee, onko lunastajalla oikeus lunastaa osake. Lisäksi se päättää lunastettavan osakkeen hinnan. Lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden vähemmistöosakkeenomistajia kuultuaan. Välimiehen on oltava puolueeton ja riippumaton. Lisäksi välimiehellä on oltava tehtävän vaatima erityisasiantuntemus.

Uskottu mies

Uskottu mies valvoo niiden osakkeenomistajien etua, joiden osakkeet lunastetaan. Käräjäoikeus määrää uskotun miehen lunastuslautakunnan hakemuksesta. Lunastuslautakunnan ei tarvitse hakea uskottua miestä käräjäoikeudelta, jos se ei ole välttämätöntä vähemmistöosakkeenomistajan oikeussuojan kannalta.

Lunastuslautakunnan riippumattomuus

Keskuskauppakamarin valtuuskunta nimeää lunastuslautakunnan jäsenet. Lunastuslautakunta on toiminnallisesti täysin itsenäinen ja Keskuskauppakamarista riippumaton. Kauppakamarilaissa on lunastuslautakuntaa koskevia säännöksiä, kuten kokoonpanosta ja päätöksenteosta.

Lunastusmenettely etenee pääsääntöisesti alla olevan kaavion osoittamalla tavalla:

Vastaava asiantuntija

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236