Pyydä ennakkolausuntoa

Ennakkolausunto

Toimi varman päälle ja varmista markkinointisi asianmukaisuus etukäteen.

Yritys voi pyytää maksullista ennakkolausuntoa suunnittelemansa markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta tai markkinoinnin tunnistettavuudesta. Markkinointimateriaali on mahdollista toimittaa neuvostolle myös sen varmistamiseksi, että mainos on tunnistettavissa mainokseksi.

Ennakkolausunnon hinta on 1 350 euroa.

Mainonnan eettiseltä neuvostolta voi esimerkiksi kysyä, onko suunniteltu mainos tai muu markkinointi

  • syrjivä
  • antaako se stereotyyppisen kuvan naisista tai miehistä
  • onko se ulkomainoksena hyvän tavan vastainen
  • esitetäänkö siinä vaarallinen tilanne hyvän tavan vastaisesti

Miten ennakkolausuntoa pyydetään?

Lähetä kirjallinen lausuntopyyntö, jossa on seuraavat tiedot:

  • nimi yhteystietoineen
  • yksilöi, mistä asiasta pyydät lausuntoa
  • ilmoita media, jossa aiot julkaista markkinointia
  • liitteenä mainos tai sen luonnos tai muu markkinointimateriaali
  • tarpeellinen valtuutus, jos käytät asiamiestä

Toimita lausuntopyyntö hyvissä ajoin ennen neuvoston kokousta. Aikataulua voit tiedustella neuvoston sihteeristöstä osoitteesta men(at)chamber.fi. Ennakkolausunto pyritään käsittelemään kiireellisesti. Lausunto annetaan kirjallisesti ja se on luottamuksellinen.

Jos ennakkolausuntoasia koskee muuta kuin markkinoinnin hyvän tavan mukaisuutta, voit pyytää ennakkolausuntoa Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta.

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236