Joka kuudennessa pörssiyhtiössä on naisia sekä hallituksessa että johtoryhmässä vähintään kolmannes

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa, johtoryhmissä ja toimitusjohtajista on kasvanut selvästi viimeisen 10 vuoden aikana. Joka kuudennessa pörssiyhtiössä naisten osuus sekä hallituksen että johtoryhmän jäsenistä on vähintään 30 prosenttia.

”Naispuolisten jäsenten määrä hallituksessa ei silti korreloi sen kanssa, mikä on naisten osuus johtoryhmän jäsenistä. Tasa-arvoa talouselämän johtotehtävissä voidaan edistää kestävimmin pienentämällä sukupuolten segregaatiota koulutusalojen välillä ja kiinnittämällä huomiota yleisemmin naisten urapolkuihin johtajina”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Keskuskauppakamarin viime vuonna julkaisemien selvitysten mukaan naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa oli ennätystasolla 29 prosentissa. Suurten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä naisia oli 33 prosenttia. Myös naisten osuudet keskisuurten ja suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmän jäsenistä sekä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista nousivat ennätyslukemiin. Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmän jäsenistä oli 23,5 prosenttia ja keskisuurissa yhtiöissä 26,7 prosenttia. Toimitusjohtajista 9 prosenttia oli naisia.

Keskuskauppakamarin selvitysten perusteella joka kuudennessa pörssiyhtiössä naisten osuus sekä hallituksen että johtoryhmän jäsenistä on vähintään 30 prosenttia. Yhdeksässä pörssiyhtiössä näistä naisten osuus hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä oli vähintään 40 prosenttia. Suurin osa näistä yhtiöistä on keskisuuria pörssiyhtiöitä.

Kajalan mukaan naisten osuudet pörssiyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien jäsenistä eivät kuitenkaan käytännössä korreloi keskenään. ”Tilanteet yhtiöiden välillä vaihtelevat suuresti. Toisessa ääripäässä on yhtiö, jossa hallituksen jäsenistä 60 prosenttia on naisia, mutta johtoryhmässä ei ole yhtään naista. Toisessa ääripäässä taas kolmannes johtoryhmän jäsenistä on naisia, mutta yhtiön hallituksessa ei ole yhtään naista”, Kajala sanoo.

Kajalan mukaan naisten menestymistä pörssiyhtiön muissa johtotehtävissä tukee parhaiten se, että naisten osuus pörssiyhtiön hallituksissa jatkaa kasvuaan. Pörssiyhtiöiden hallituksiin edetään useimmiten liiketoiminnan johdosta tai talousjohdosta.

”Hallitus on parhaillaan valmistelemassa uutta tasa-arvo-ohjelmaa. Ohjelman luonnoksen mukaan sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa on tarkoitus edelleen edistää itsesääntelyn keinoin. Tämä on järkevää, koska tilanteeseen vaikuttavat monet eri syyt ja tekijät. Erityisesti sukupuolten segregaatiota eri koulutusalojen välillä tulisi pyrkiä pienentämään. Suomen on syytä puolustaa itsesääntelyn asemaa tasa-arvon edistämisessä myös EU-tasolla”, toteaa Kajala.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa. Mentorointiohjelmaan on osallistunut jo yli 200 naisjohtajaa. Ohjelman järjestyksessään viides vuosikurssi käynnistyi helmikuussa 2020.

Lisätietoja Keskuskauppakamarin selvityksistä: 

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Naisjohtajat, Anne Horttanainen, Ville Kajala