Juho Romakkaniemen avaussanat Suuressa Veropäivässä

Suuren veropäivän avaussanat 3.10.2018
Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja

Suuressa Veropäivässä puheen piti valtiovarainministeri Petteri Orpo. Vierellä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Arvoisa herra ministeri, hyvät naiset ja herrat,

Haluan lämpimästi toivottaa teidät tervetulleiksi Keskuskauppakamarin Suureen Veropäivään.

Tämä on perinteikäs tapahtuma, jonka tarkoituksena on olla alusta laadukkaimmalle ja edelläkäyvimmälle verokeskustelulle Suomessa.

Keskuskauppakamari on perinteisesti halunnut olla tuon keskustelun kärjessä asiantuntemuksella ja visionäärisyydellä. Sitä me olemme myös tänä päivänä – yhdessä teidän kanssanne.

Kun miettii mistä näkökulmasta me katsomme verotusta, julkista sektoria ja talouspolitiikkaa, niin sen voi lukea julkisista linjauksistamme. Olemme uudistamassa strategiaamme, ja tässä on ote sen näitä koskevasta osasta:

”Suomen yhteiskunnan ja yritysten kilpailukykyä on parannettava määrätietoisesti. Tätä täytyy toteuttaa nostamalla pitkän aikavälin kilpailukyvyn tekijöitämme kuten osaamista ja infrastruktuuria, vauhdittamalla kannusteita investoida, yrittää ja tehdä työtä sekä pitämällä huolen kustannuskilpailukyvystä ja veroympäristöstämme suhteessa keskeisiin kilpailijamaihimme kuten Ruotsiin ja Saksaan.

Julkista taloutta on hoidettava vastuullisesti siten, että sen pitkän aikavälin kestävyys turvataan väestön ikärakenteen ja elinkeinojen rakennemuutoksissa. Julkisen sektorin rahoittamiseen tarkoitetut verot on kerättävä mahdollisimman laajoista veropohjista ja matalilla verokannoilla, tehokkaasti ja kilpailuneutraalisti. Uusissa julkisissa menoissa on käytettävä harkintaa ja malttia. Jo toteutettaviksi päätetyt julkisen sektorin tehtävät on toteutettava tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Julkisten palveluiden järjestämisessä on hyödynnettävä mahdollisimman laajasti palvelun tuottajien kilpailutusta kustannustehokkuuden turvaamiseksi.”

Siinä ne meidän periaatteemme ovat. Luulen että täällä salissa moni voi nämä kanssamme jakaa ja niiden perusteella tulevaa veroympäristöämme rakentaa.

Tänään on tarkoitus ja halu mennä paljon syvemmällä ja katsoa erityisesti tulevaisuuteen.

Kansainvälinen toimintaympäristö ja teknologian kehitys tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. Verotuksen on osaltaan tarjottava toimintaympäristön vakautta, ei lisätä sen epävakautta. Verojärjestelmän tulevaisuutta onkin rakennettava tosiasiat tunnustaen ja ennakkoluulottomasti – mutta varsinkin yhdessä.

Haluamme olla alusta ja fasilitaattori siinä keskustelussa, yhdessä kanssanne.
Näillä sanoilla haluan toivottaa vielä kerran teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Suureen Veropäivään – ja toivottaa samalla lavalle ensimmäisen puhujamme, valtiovarainministeri Petteri Orpon. Tervetuloa!