Kauppakamarit ja Huoltovarmuuskeskus yhteistyöhön yritysten jatkuvuudenhallinnan vahvistamiseksi

Yrityksen toiminta voi pahimmillaan pysähtyä odottamattomien häiriötilanteiden takia, jos yllätyksiin ei ole varauduttu. Keskuskauppakamari ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) kannustavat nyt yhdessä alueellisten kauppakamarien kanssa yrityksiä varmistamaan jatkuvuudenhallintansa silloinkin, kun toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Samalla koko yhteiskunnan toimintakyky paranee.

Jatkuvuudenhallinnan merkitys on auennut monille yrityksille pandemian myötä uudella tavalla. Keskuskauppakamari, kauppakamarit ja HVK painottavat varautumisen merkitystä ja pyrkivät yhdessä luomaan yrityksille keinoja tähän työhön aloittamalla Luotettava jatkuvuus eli Lujat-kehityshankkeen.

Lujat-kehityshankkeessa koulutetaan yritysten vastuuhenkilöitä, selvitetään yritysten kykyä varautua hybridivaikuttamiseen, aktivoidaan tiedonvaihtoa ja tarjotaan matalan kynnyksen työkaluja jatkuvuuden hallintaan. Hanke on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

”Suomen resilienssi eli kyky kestää häiriötilanteita on osaltaan riippuvainen elinkeinoelämän omatoimisesta varautumisesta. Yrityksillä on koostaan riippumatta suuri merkitys siinä, kuinka Suomi selviää koko yhteiskuntaa kohtaavasta odottamattomasta ja yllättävästä tilanteesta. Tämän takia on tärkeää, että yritysten jatkuvuudenhallinta varmistetaan. Lujat-hanke tähtää siihen”, sanoo hankejohtaja Panu Vesterinen Keskuskauppakamarista. 

Yritykset luonnollisesti pyrkivät varautumaan todennäköisiin toimintaan vaikuttaviin poikkeamiin, mutta yhä useammin häiriö voi olla yllättävä ja odottamaton, esimerkiksi suuri luonnonkatastrofi, laaja sähkönjakeluhäiriö tai vaikka yrityksen avainhenkilöiden yhtäaikainen vakava sairastuminen. Häiriöt voivat olla tahattomia tai tahallaan yhteiskuntaa horjuttamaan pyrkiviä.

”Pienikin yritys voi olla merkittävässä roolissa osana kokonaisuutta yllättävän häiriötilanteen tullen. Digitalisaation ja keskinäisten riippuvuuksien takia erilaiset häiriöt vaikuttavat ja kertautuvat nopeasti muihin yrityksiin ja yhteiskunnan palveluihin ja toimintoihin”, sanoo johtaja Axel Hagelstam Huoltovarmuuskeskuksesta.

Lujat-kehittämishanke käynnistettiin marraskuussa ja se jatkuu syksyyn 2023 asti. Huoltovarmuuskeskus rahoittaa suurimman osan 247 000 euron hankkeesta. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävä lain mukaan on kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa huoltovarmuusasioissa. HVK:n tehtäviin kuuluu valtioneuvoston päätöksen mukaisesti myös vapaaehtoiseen kumppanuuteen perustuvan varautumisen kuten jatkuvuudenhallinnan edistäminen.

Lisätietoja:

Hankejohtaja Panu Vesterinen, Keskuskauppakamari, panu.vesterinen@chamber.fi, puh. 050 590 5196

Johtaja Axel Hagelstam, Huoltovarmuuskeskus, axel.hagelstam@nesa.fi, puh. ​029 505 1112

Kategoriat:Yritysturvallisuus, Panu Vesterinen