Kauppaprosessit kunnossa: navigointi onnistunut myös korona-ajan keskellä

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri.

Yritykset ovat olleet kuluneen kevään aikana erilaisten haasteiden edessä vienti- ja tuontikaupassa koronan vaikuttaessa niin hankintaketjuihin, logistiikkaan kuin kaupan toteuttamisen hallintaan. Hyvin hoidetut Trade compliance -prosessit (kauppaprosessit) ovat auttaneet yrityksiä selviytymään poikkeusoloissa taaten turvallisen ja sujuvan kaupan, samalla riskit minimoiden.

Keskuskauppakamarissa toimii kauppaprosessiryhmä, jossa on edustajia kahdestatoista vienti- ja tuontiyrityksestä.

”On hienoa, että voimme tarjota foorumin Trade compliance ammattilaisille, jotka toimivat ulkomaankaupan mahdollistajina. Neljä kertaa vuodessa järjestettävissä kokouksissa meillä on ajankohtaisia alustuksia ja ideoiden vaihtoa parhaista käytännöistä kauppaprosesseissa,” sanoo ryhmän sihteeri ja Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visuri.

Kilpailukyky muodostuu nyt koronaikaan mitä enenevissä määrin riskienhallinnasta (riskikilpailukyvystä), jossa korostuu kauppaprosessien hyvä osaaminen niin myynnissä kuin hankintaketjuissa. Esimerkiksi Know Your Customer -asioita ei voida ohittaa: niin myynnin kuin hankinnan pitää tietää yhteistyökumppaninsa nykytilanne kysymällä ja jopa googlettamalla ja seuraamalla tiiviisti mediaa. Lisäksi vienti- tai hankintamaan poliittinen ja ekonominen tilanne sekä laajempi yhteiskunnan toimivuus on huomioitava jopa päivätasolla.

Yrityksien päivittäisissä sisäisissä prosesseissa etätyö on lisännyt kekseliäisyyttä sekä parantanut tiedonjakoa ja asioiden virtaviivaistumista. Digitalisuuden tarpeellisuus muun muassa dokumentoinneissa, esimerkiksi sähköisissä allekirjoituksissa ja arkistoissa sekä kaupan rahoituksessa on entisestään korostunut.

”Kun trade compliance vaateiden hallinta on yrityksessä kunnossa ja kun ne on viety osaksi yrityksen muiden prosessien hallintaa, mahdollistaa se luovan uusien toimintatapojen käyttöönoton nopeastikin. Samalla opitaan paljon uutta tulevaa ajatellen,” sanoo Kauppaprosessityöryhmän puheenjohtaja, Päivi Pietarinen, Vaisala Oyj.

”Muuttuneissa olosuhteissakin Trade compliance’n hallinta on osa kaikenkokoisten vienti- ja tuontiyritysten perustoimintaa: esimerkiksi kauppalaskun tietojen tulee olla kauppasopimuksen ja toteutuksen mukaisia. Esimerkiksi tuotteen jakelukanavan muutos ei ole pelkkä toimitusosoitteen muutos vaan se voi vaikuttaa samalla myös vienti- ja tuontivelvollisuuksien hoitamiseen,” sanoo Pietarinen.

Navigointi siis onnistuu paremmin, kun pohja on rakennettu kunnolla.

”Haluamme tuoda pk-yrityksille Trade compliance asioiden tärkeyttä esille, ja syksyllä tiivistämme oppimme ja tietämyksemme yhteen julkaisemalla Kauppaprosessien hallinta TOP 5 -julkaisun”, sanoo Hannele Visuri.

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Koronakriisi, Hannele Visuri