Keskuskauppakamari: Kiinteistömarkkina vilkastunut – taustalla kiihtyvä kaupungistuminen ja toimitilamarkkinan piristyminen

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. Kuva: Roni Rekomaa

Keskuskauppakamarin auktorisoiduille kiinteistöarvioijille tekemän kyselyn mukaan 65 prosenttia arvioijista katsoo kiinteistömarkkinan vilkastuneen kuluvan vuoden aikana. Kyselyn mukaan taustalla vaikuttaa erityisesti kaupungistumisen kiihtyminen ja toimitilamarkkinan piristyminen.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistöjen arvonmäärityksen ammattilaisia. AKA-arvioijia käytetään tyypillisesti vaativien kiinteistökauppojen, vakuusarviointien sekä ositus- ja perinnönjakotilanteissa.

Keskuskauppakamarin kyselyyn vastanneista kiinteistöarvioijista 65 prosenttia katsoo kiinteistömarkkinan vilkastuneen kuluvan vuoden aikana. Vain 8 % vastaajista katsoo markkinan hiljentyneen ja 28 % katsoo sen pysyneen ennallaan.

Edeltävien vuosien kyselyihin verrattuna selkeä vilkastuminen on alkanut vasta kuluvana vuonna. Esimerkiksi toimitilojen ja erityiskohteiden arvonmäärityksiä tekevistä yleisauktorisoiduista arvioijista 63 prosenttia katsoo markkinan vilkastuneen – kun vuonna 2020 luku oli vain 13 prosenttia ja vuonna 2019 näin katsoi 25 prosenttia arvioijista.

”Avoimissa vastauksissa viesti on selvä: hyvällä ja keskeisellä sijainnilla kasvukeskuksissa olevat kiinteistöt kasvattavat suosiotaan ja syrjemmässä olevien kiinteistöjen suosio laskee”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Harjun mukaan myös asuntokaupassa markkina vetää, kunhan sijainti ja kunto on kohdallaan.

”Uudehkoilla ja hyvällä sijainnilla olevilla omakotitaloilla riittää kysyntää. Sen sijaan muuttotappioalueilla sijaitsevilla sekä laajaa peruskorjausta vaativilla kiinteistöillä kysyntä on heikkoa ja myyntiajat pitkiä”, sanoo Harju.

Maa- ja metsätalouskiinteistöihin erikoistuneiden arvioijien mukaan metsätilojen kysyntä on pysynyt vilkkaana, mutta peltojen markkinatilanne riippuu vahvasti alueesta, trendin ollessa hiipuva.

Keskuskauppakamarin auktorisoiduille kiinteistöarvioijille tekemä kysely toteutettiin verkkokyselynä syksyllä 2021. Tulokset julkaistiin 14.10. Keskuskauppakamarin Suuren Kiinteistönarviointipäivän yhteydessä. Tulosten tiivistelmä on luettavissa täältä.

Kategoriat:Kiinteistönarviointi, Raisa Harju