Keskuskauppakamarin Linnainmaa: Suomen oltava aloitteellinen EU:n yhtenäisestä kuluttajansuojasta

Kuluttajansuojalain 40-vuotista taivalta juhlitaan tänään Säätytalolla. Vaikka 1.9.1978 voimaan tullut laki on sinänsä toimiva, kuluttajansuojaan kohdistuu Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan uusia haasteita.

Leena Linnainmaa kuvattuna maanantaina 30. lokakuuta 2017.

Tärkeä osa suomalaista korkeaa kuluttajansuojan tasoa on kuluttaja-asiamiesinstituutio, jonka Euroopan komissio näyttää Linnainmaan mukaan ryhmäkannehankkeessaan unohtaneen. Hän muistuttaa, että lakisääteisesti ja virkavastuulla toimiva kuluttaja-asiamies on keino torjua ylilyönnit ja amerikkalaistyylinen rahastus ryhmäkanteissa.

– Suomen pitää tuoda EU:ssa esiin omia onnistumisiaan ja näihin kuuluu ryhmäkanteen säätäminen kuluttaja-asiamiesvetoiseksi, toteaa Linnainmaa juhlaseminaarissa pitämässään puheenvuorossa.

Linnainmaa nostaa esiin myös väestön vanhenemisen ja globalisaation, jotka molemmat asettavat kuluttajansuojalle ennennäkemättömiä haasteita. Ongelma on hänen mukaansa niin ikään se, että kuluttajansuoja ei koske julkisen sektorin tuottamia palveluita, vaikka samaa yksityisellä sektorilla tuotettua palvelua se koskisi. Tästä voi aiheutua merkittäviä väliinputoamisia varsinkin, kun palvelun käyttäjät ovat usein ikääntyviä tai sairaita.

– Väestön ikääntyessä muistisairaudet yleistyvät. Iäkkäät ovat yhä useammin taitavia digitaalista palveluiden käyttäjiä, mutta muistisairaudet nakertavat kykyä hoitaa niitäkin palveluita, jotka aiemmin ovat sujuneet. Kuluttajaviranomaisten strategisena painopisteenä tulee vahvasti olla ikääntyvien asema kuluttajana, Linnainmaa sanoo.

Linnainmaa painottaa, että Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus vuoden 2019 jälkipuoliskolla antaa Suomelle mahdollisuuden ottaa yhtenäisen eurooppalaisen kuluttajansuojan edistämisen vahvasti esiin eurooppalaisella agendalla.

– EU:n sisällä kuluttajansuojan tulee olla yhtenäinen, eikä tätä saavuteta, jos jokainen EU-maa poimii rusinat pullasta vaatimalla jatkossakin juuri oman maan lain yksityiskohtia otettavaksi yhteiseen eurooppalaiseen sääntelyyn. Suomen tulee EU:n puheenjohtajamaana toimia aloitteellisesti yhtenäisen EU:n kuluttajansuojan puolesta. Etämyynnin yleistyminen on synnyttänyt kuluttajille aidot sisämarkkinat ja yhtenäistä EU:n kuluttajansuojaa tarvitaan, hän sanoo.

Myös etämyynnin kehittyminen ja enintään 22 euron hankintojen arvonlisäverottomuus ovat tuoneet näkyviä muutoksia. Ne ovat johtaneet muun muassa siihen, että kuluttajat hankkivat sankoin joukoin edullisia tuotteita kaukomailta. Nämä tuotteet eivät välttämättä täytä EU:n vaatimuksia kestävyyden ja turvallisuuden suhteen, eikä suomalainen kuluttajansuoja turvaa kuluttajaa.