Kiinteistöalalle 191 uutta laillistettua välittäjää

Keskuskauppakamarin välittäjäkokeista saatiin tämän kevään koekierroksella 191 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) ja laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää (LVV).

Kuva: Shutterstock

LKV-kokeeseen osallistui tällä kertaa yhteensä 501 kokelasta, joista 173 suoritti kokeen hyväksytysti. LVV-kokeeseen osallistui puolestaan 43 kokelasta, joista 18 suoritti kokeen hyväksytysti.

Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkusen mukaan kokeiden vaativuus näkyy läpipääsyprosenteissa.

”LKV-kokeen hyväksymisprosentti on melko lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on 38 prosenttia. Kokeessa hyväksyttyjä oli tänä vuonna 34,5 prosenttia hakijoista. Koe on vaativa ja edellyttää pitkää valmistautumista. LVV-kokeen hyväksymisprosentti jäi tänä vuonna selvästi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle. Pitkän aikavälin hyväksymisprosentti on 71 prosenttia, tänä vuonna yllettiin 42 prosenttiin. Toisaalta LVV-kokeen osallistujamäärät ovat sen verran pienempiä, että jo muutaman kokelaan tuloksen muutos vaikuttaa prosenttimäärään merkittävästi”, Tikkunen sanoo.

Tikkusen mukaan vuonna 2016 voimaan astunut laki vaikuttaa kokelaiden määrään ja ammattipätevyyden arvoon edelleen selkeästi. Laki edellyttää LKV- tai LVV-pätevyyttä vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä. Ennen pätevyys vaadittiin vain liikkeen vastaavalta hoitajalta.

”Nykyinen laki on osaltaan edesauttanut sitä, että välitysliikkeet kiinnittävät aikaisempaa enemmän huomiota työntekijöidensä koulutukseen ja pätevyyteen. Ammattipätevyys osoittaa, että välittäjä tuntee alan keskeisen lainsäädännön ja hyvän välitystavan. LKV- tai LVV-pätevyys on välittäjän näkökulmasta valtti myös rekrytoinneissa”, Tikkunen toteaa.

Välittäjäkokeet järjestetään valtakunnallisesti kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Seuraava koe järjestetään 10.11.2018.

Lisätietoja:
Hyväksyttyjen nimet