Lenita Toivakka kehittämään Global Compact -yhteistyötä

Lenita Toivakka on valittu YK:n alaisuudessa toimivan Global Compact Suomen pääsihteeriksi 1.1.2020 alkaen. Toivakka vastaa keväällä 2019 perustetun kansallisen Global Compact Network Finland ry:n käytännön toiminnasta.

Global Compact Network Finland ry:n pääsihteeri (1.1.2020 alkaen) Lenita Toivakka

”Verkoston pääsihteeri on tärkeä linkki kansainvälisen YK:n Global Compact – aloitteen ja suomalaisyrityksien välillä. Toiminnan tavoitteena on edistää vastuullisen liiketoiminnan keinoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja yrityksien välistä kansainvälistä yhteistyötä”, Global Compact Network Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Lundgren kertoo.

”Verkostoituminen tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa Suomea ja sen yrityselämän osaamista kansainvälisesti esille kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) edistämiseksi”, Sami Lundgren jatkaa.

Lundgrenin mukaan pääsihteerin valinnassa painoi ennen kaikkea Lenita Toivakan monipuolinen kokemus yritysvastuun kehittäjänä sekä yritysmaailmassa että kansainvälisessä YK-yhteistyössä.

”Uskon, että Toivakan johdolla suomalaisyritykset hyötyvät nykyistä enemmän YK:n vastuullisuustyöstä ja vastaavasti Suomen maine kestävän kehityksen edelläkävijänä ja käytännön ratkaisujen tarjoajana vahvistuu”, Lundgren sanoo.

Ainutlaatuinen mahdollisuus Suomelle

”Global Compact on maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuun aloite. Odotan malttamattomana erittäin mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen työtehtävän alkamista”, Toivakka sanoo.

Hänen mukaansa tehtävässä on mahdollista hyödyntää laajasti hänen tähänastista työkokemustaan yksityiseltä ja julkiselta sektorilta Suomessa ja maailmalla. Toivakka on toiminut aiemmin ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ja ollut mukana kestävän kehityksen tavoitteiden eteenpäinviemisessä Suomessa ja YK:ssa. Kauppiasyrittäjänä toimiessaan Toivakka oli rakentamassa K-ryhmän palkittua ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmaa.

Juuri yritysvastuuta koskevan koulutusohjelman Aalto-yliopistossa päättänyt Toivakka uskoo, että Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ihmisoikeuksien edistämisen ja muiden kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisemisessa.

”Olemme muihin Pohjoismaihin verrattuna liian varovaisia nostamaan näitä asioista esille ja tarjoamaan ratkaisuja maailmalle, vaikka osaamista meillä on valtavasti”, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan kasvava joukko erikokoisia yrityksiä Suomessa haluaa kehittää liiketoimintansa vastuullisuutta ja kehittyä kestävän kasvun tiellä. Global Compact tarjoaa luontevan toimintaympäristön ja työkaluja yritysten vastuullisuustyöhön. Sen avulla yritykset voivat kehittää ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvää osaamistaan ja samalla saavuttaa liiketoimintahyötyjä.

”Suomalaisten yritysten osaamista ja innovaatioita tarvitaan ratkaisemaan globaaleja haasteita”, Toivakka sanoo.

Yli 90 maassa vaikuttava Kansainvälinen kauppakamari ICC on vuodesta 1999 alkaen edistänyt maailmanlaajuisesti, myös Suomessa YK:n työtä Global Compact -aloitteen hyödyntämiseksi yritysten keskuudessa.

”Vihdoinkin Suomeen saadaan oma Global Compact-verkosto muiden Pohjoismaiden tavoin”, iloitsee Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori. Hänen mukaansa Global Compact -aloitteen entistä laajempi hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä isoista pieniin avaa Suomelle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kansainvälisesti ja kansallisesti.

 

Global Compact pähkinänkuoressa

Global Compact -aloitteen avulla YK haastaa yrityksiä maailmanlaajuisesti edistämään liiketoiminnassaan suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään lahjontaa. Tänä päivänä Global Compact -aloitteeseen on sitoutunut lähes 10000 yritystä, yli 3000 muuta toimijaa, kaikilta toimialoilta ja kaikista maanosista, 161 maasta. Suomesta on mukana 85 toimijaa.

Kuluvan vuoden aikana kaikkiin Pohjoismaihin on perustettu erillinen UN Global Compact Local Network, joka vastaa kansallisesta toiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Global Compact Network Finland ry käynnistää 1.1.2020 alkaen täysimittaisen toiminnan. Se tulee järjestämään suomalaisille Global Compact -yritykselle tapahtumia ja palveluita sekä vastaamaan suomalaisten yritysten osallistumisesta YK:n kansainväliseen toimintaan.