Pysyvä oleskelulupa Suomessa tutkintoon valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille

Suomessa tutkintoon valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille tulisi valmistumisen yhteydessä myöntää automaattisesti pysyvä oleskelulupa.

Suomen menestyksen ratkaisee tulevaisuudessa osaaminen, jota meidän on pystyttävä houkuttelemaan myös ulkomailta. Talouskasvu on tyssäämässä pulaan osaavasta työvoimasta. Osaajapula esti viime vuonna työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 60 000 työpaikan syntymisen tai täyttymisen. Pula osaajista ei helpota tulevina vuosina, sillä tilannetta pahentaa väestön ikääntyminen.

Osaavan työvoiman tarjonnan lisäämiseksi on otettava kaikki keinot käyttöön. On välttämätöntä, että työperäistä maahanmuuttoa lisätään merkittävästi nykyisestä. Tiettyjä ammattiryhmiä ja osaajia, joista Suomessa on erityisesti pulaa, tulisi houkutella maahan myöntämällä pysyviä oleskelulupia ilman valmiina olevaa työpaikkaa.

Tätä käytäntöä tulisi soveltaa Suomessa tutkintoon valmistuville opiskelijoille, joille pitäisi myöntää pysyvä oleskelulupa automaattisesti valmistumisen yhteydessä. On aivan järjetöntä, että hyvän koulutuksen saaneesta, ehkä jo Suomeen kotoutuneesta valmistuneesta ei pidetä kiinni kaikin mahdollisin tavoin.

Ulkomaalaisia opiskelijoita voitaisiin kannustaa jäämään Suomeen töihin myös esimerkiksi tarjoamalla kolmansista maista tulleiden opiskelijoiden korkeakouluopintojen lukukausimaksuille verovähennysoikeus, joka olisi käytettävissä valmistumisen jälkeen. Valmistuvien opiskelijoiden lisäksi myös huippuosaajia tulisi houkutella Suomeen verotukseen liittyvien kannusteiden avulla. Tietyille huippuammattilaisille voitaisiin tarjota ensimmäisen työvuoden aikana verohelpotus, joka kompensoisi Suomeen muuttamisesta aiheutuneita kuluja.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden kotoutumista Suomeen tulee tukea jo opintojen ollessa käynnissä. Ensinnäkin on huolehdittava siitä, että suomen kielen opetusta on tarjolla riittävästi. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden yhteyksiä oman alansa ammattiverkostoihin on rakennettava heti opintojen alusta. . Esimerkiksi Helsingin seudun kauppakamari on yhdistänyt hyvin tuloksin ulkomaalaisia opiskelijoita ja vastavalmistuneita yritysten kanssa EntryPoint -mentorointiohjelman avulla. Tarvitaan lisää vastaavia kansainvälisiä opiskelijoita ja yrityksiä yhdistäviä hankkeita, joissa työnantajien valmiudet rekrytoida ulkomaisia osaajia kehittyvät. 

Osaaminen on pitkällä aikavälillä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta tärkein tekijä. Pelkkä oma osaamisemme ei riitä vaan meidän on pystyttävä houkuttelemaan huippuosaamista ulkomailta. Kansainvälisillä osaajilla on merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa ja kasvussa. Taloutemme on tiukasti kytköksissä kansainvälisiin markkinoihin. Kilpailukykymme paranee, kun työmarkkinamme kansainvälistyvät.

 Johanna Sipola, johtaja, Keskuskauppakamari
Markku Lahtinen, johtaja, Helsingin seudun kauppakamari

Teksti on julkaistu alun perin Kauppalehdessä 20.11.2018.