Säilytä kesämökkisi arvo huolellisella ylläpidolla – lue asiantuntijan vinkit syyskunnostukseen!

Suomessa on yli 500 000 kesämökkiä. Iso osa mökeistä on yhteisomistuksessa, usein jakamattoman kuolinpesän kautta. Yhteisomistaminen luo toisaalta mahdollisuuksia, kun kunnossapitovastuu niin toteutuksen kuin kustannusten jakamisenkin kannalta jakautuu useammalle henkilölle. Jos tarvittavista korjauksista, mökin ylläpidosta ja kustannusten jakamisesta ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen, saattaa se alentaa yhteisomisteisen mökin arvoa roimastikin.

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju pitää tärkeänä sitä, että yhteisomistajat sisäistäisivät kukin oman vastuunsa mökin kunnostuksessa ja ylläpidossa. Mökki on varallisuutta, jonka arvon säilyttämiseen tarvitaan väistämättä kunnossapitoa ja huoltotöitä. Harju kannustaa sopimaan yhteisesti pelisäännöt niin mökin käyttöön, kunnossapitoon kuin kustannusjakoonkin. Selkeillä ja ylös kirjatuilla pelisäännöillä voidaan ennalta ehkäistä monta turhaa riitaa.

”Jos yhteisomistus käy liian hankalaksi ja asioista ei kerta kaikkiaan pystytä sopimaan, voi mökin myynti olla järkevin vaihtoehto”, kertoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan toiminnasta vastaava Harju.

Myyntitilanteessa on kuitenkin muistettava se, että tunnearvo ei korota hintaa, vaan oleellisemmat tekijät mökin arvoa määriteltäessä ovat sen sijainti ja kunto. Myös perintömökkien osalta eteen on tullut hankalia tilanteita.

“Tilanne on monimutkainen silloin, kun suvun kauan omistuksessa ollut mökki jää vaikkapa useamman sisaruksen kesken jaettavaksi. Kukaan ei halua yleensä silloin ottaa kokonaisvastuuta kunnostuksesta ja ylläpidosta, etenkin jos ei ole tarkkaa tietoa mökin tulevaisuudesta. Jos tällainen ylläpidollinen ongelma jatkuu pitkään, näkyy vaikutus siinä vaiheessa kun mökkiä aletaan myydä ja kunnostustyöt ovat tekemättä”, hän sanoo.

Riitaisuudet saattavat pitkittää mökin myyntiä myös sen vuoksi, että yhteisomistajilla on arvosta erilaisia käsityksiä. Tällöin hyvänä vaihtoehtona tilanteen selvittämiseksi voi olla auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta (AKA) tilattu arviolausunto. Tyypillisimmillään AKA-arvioijaa käytetään silloin, kun arvioijan varmistettu asiantuntemus, arvioijan puolueettomuus ja riittävät perustelut arviolle ovat tilaajanäkökulmasta tärkeitä asioita, Harju kertoo.

Myös Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Harri Silkosuo pitää tärkeänä sitä, että yhteisomisteisella mökillä joku on nimetty vastuuhenkilöksi. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu myös koordinoida mökin kesä- ja talvikuntoon laittamiset. Vastuuhenkilön ei tarvitse suinkaan tehdä kaikkea itse, mutta kunnossapidon kannalta on tärkeää, että joku varmasti aina tietää ja muistaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, ettei mitään jää tekemättä.

”Syksyn tullen on hyvä pitää muutamia talkooviikonloppuja, jossa paikat laitetaan kuntoon talvea ajatellen. Keväällä on jälleen mukava palata mökille, jos huoltotoimenpiteet on tehty ja mökki on niiden ansiosta talvehtinut ilman vaurioita”, Silkosuo toteaa.

Silkosuo antaa vinkit tärkeimpiin kunnostustoimiin ennen talven tuloa:

1) Tarkasta katon kunto ja puhdista räystäskourut sekä syöksytorvet! Märät roskat voivat jäätyessään rikkoa räystäskouruja.

2) Jos mökki jää kylmäksi, muista tyhjentää vesijohdot ja pumput huolellisesti ja laita sekoittajat auki-asentoon. Katkaise virta päävirtakytkimestä pois päältä. Hajulukkoihin voi kaataa pakkasnestettä. Nesteiden jäätyminen ja sulaminen voi aiheuttaa kosteusvaurioita sekä rikkoa putkia, pumppuja ja koneita.

3) Riittävän ilmankierron varmistaminen mm. jättämällä väliovet ja ilmanvaihtoventtiilit auki. Savu- ja ilmahormeihin voi laittaa sadesuojan, mutta ilmahormeja ei saa sulkea kokonaan.

4) Laiturin nosto ylös vedestä ja veneiden talvitelakointi sekä veden poisto veneen moottorista. Jäät saattavat talvella rikkoa laiturit tai pahimmassa tapauksessa viedä ne mennessään.

5) Mökin ja pihan siivous sekä ulkokalusteiden suojaus tai siirto suojaan! Muista jättää jää- ja pakastinkaapin ovi raolleen. Arvoesineet kannattaa laittaa pois näkyvistä. Verhot kannattaa kuitenkin jättää auki. Jos arvoesineet ovat poissa näkyvistä, ei murtomies välttämättä innostu niin paljoa näkemästään.

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. Suomessa toimii noin 130 rakennusalaan erikoistunutta tavarantarkastajaa.

AKA-kiinteistöarvioijat ovat kiinteistöarvioinnin ammattilaisia, jotka ovat arviointitoiminnassaan sitoutuneet noudattamaan hyvää kiinteistöarviointitapaa ja kansainvälistä arviointistandardia. Suomessa toimii noin 250 auktorisoitua AKA-kiinteistöarvioijaa.