Liikenteen maksut

Liikenteeltä kerätään maksuja ja veroja seitsemän kertaan enemmän kuin mitä liikenteeseen ohjataan rahoitusta takaisin. Suomen sijaintiin tai pitkiin etäisyyksiin kohdemarkkinoilta emme voi vaikuttaa. Mutta haluamme olla vaikuttamassa siihen, että suomalaisten yritysten kilpailukykyä ei heikennetä kansallisilla maksuilla, jotka nostavat logistiikan kokonaiskustannuksia. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi väylämaksu ja kansallinen lentovero.

Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse 90 prosenttia. Meidän oma kotimarkkinamme on pieni ja yritysten suuntautuminen ulkomaanmarkkinoille on välttämätöntä ja Suomen kansantaloudelle erittäin merkittävää. Suomen vientiyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi olemme ehdottaneet väylämaksun poistoa pysyvästi.

”Ehdotamme väylämaksun poistoa pysyvästi.”

Väylämaksu on veroluonteinen lisäkustannus, joka lankeaa vientiyrityksille maksettavaksi merirahdin yhteydessä ja lisää entisestään takamatkaa markkinoille. Meidän mielestämme meriväylät ja niiden ylläpito on valtion perusinfraa, joiden ylläpito tulee rahoittaa valtion budjetista.

Myös kansallinen lentovero on yksittäinen kansallisesti päätetty pistemäinen kustannus, jolla lisäisimme logistiikan kustannuksia. Meidän kaikkien tarvitsee tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja torjunnassa, mutta kansallinen lentovero ei mielestämme ole oikea ratkaisu. Kansallisen lentoveron sijaan tarvitaan aidosti päästöjä vähentäviä toimenpiteitä, kuten lentoliikenteen ilmaisten päästöoikeuksien asteittaista vähentämistä.