Pörssiyhtiöiden hallinnointi ja yhtiökokoukset

Pörssiyhtiöiden hallinnointi ja yhtiökokoukset

Tarkastelemme tässä selvityksessä pörssiyhtiöiden yhtiökokouskäytäntöjä, hallinnointikoodin noudattamista sekä hallitusten työskentelyä. Selvitys kattaa kaikki Helsingin pörssissä kesäkuun 2022 alussa listatut suomalaiset pörssiyhtiöt. Yhteensä tarkasteltuja yhtiöitä oli 130. Näistä large cap -yhtiöitä oli 32, mid cap -yhtiöitä 47 kappaletta ja small cap -yhtiöitä

Tiedot on kerätty pörssiyhtiöiden julkaisemista hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevista selvityksistä, yhtiökokouskutsuista, yhtiökokouspäätöksiä
koskevista tiedotteista sekä yhtiökokousten pöytäkirjoista touko-kesäkuussa 2022.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460