MEN 36/2018: Elokuvan ulkomainos

Lausunto:
MEN 36/2018
Markkinoija:
The Walt Disney Company Nordic AB, filial i Finland
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

Lausunto:             MEN 36/2018
Mainostaja:           The Walt Disney Company Nordic AB, filial i Finland
Ulkomainosyhtiö: Clear Channel Suomi Oy
Mediatoimisto:     OMD-Finland Oy
Viestin:                  Ulkomainos
Päätös:                  Huomautus

ELOKUVAN ULKOMAINOS

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Pienille lapsille sopimattoman kauhuelokuvan videomainos oli hyvän tavan vastainen julkisessa tilassa esitettynä.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä kauhuelokuvan digitaalisesta ulkomainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan sci-fi-kauhuelokuvan mainos on hyvän tavan vastainen, koska se tavoittaa lapset.

Mainos        

Elokuvan mainos on 10 sekunnin pituinen digitaalinen ulkomainos. Mainoksen kohtaukset ovat välähdysmäisiä tilannekuvia. Mainoksessa näytetään kohtaus kauhusta huutavasta miehestä, jonka jälkeen näytetään torahampainen hirviö. Lopuksi ruudulle tulee teksti: ”Tom Hardy Venom elokuvateattereissa 5.10.”. Mainos loppuu kuvaan, jossa näytetään kasvot, jotka ovat puoliksi miehen ja puoliksi torahampaisen hirviön.

Mainostajan vastaus

Mainostaja ei ole antanut vastausta.

Ulkomainosyhtiön vastaus

Toimintaamme ohjaavat kansainväliset perussäännöt sekä mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut. Olemme sitoutuneet valvomaan, että välineissämme oleva mainonta on hyvän tavan mukaista. Kampanjassa mainostettiin elokuvaa, jonka sisältö sellaisenaan on levityskelpoinen ja hyväksytty. Mainos ei ole ollut sääntöjen tai ohjeiden vastainen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklan 4 mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä.

Artiklan 18 mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asennetta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Videomainoksessa mainostetaan K-12 ikärajaluokituksen saanutta kauhuelokuvaa. Mainosta on esitetty julkisessa tilassa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että videomainoksessa on lapsia pelottavia kohtauksia. Mainos on ulkomainoksena tavoittanut pienimmätkin lapset.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n sääntöjen 18 artiklan vastainen. Siksi mainos on hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet professori Pekka Aula, Partner Sirpa Juutinen, vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko ja CEO & Creative Director Lauri Vassinen.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri