MEN lausunto 2/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 2/2005
Mainostaja: Fever bar & club
Mainostettava tuote: Yöklubi-teemailta
Mainos: Radiomainos
Annettu: Helsinki, 11.2.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta yökerhon radiomainoksesta. Kuluttajan mielestä mainoksen sanavalinta on tarkoituksellisen provokatiivista ja hyvän tavan vastaista ottaen huomioon, että mainosta on esitetty päiväsaikaan lasten ja nuorten suosikkiradiokanavalla.

Mainostaja on antanut neuvostolle 18.1.2005 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Radiomainos kuuluu seuraavasti:

”Öinen kaupunki on täynnä vaaroja, mutta Feverissä vaan biletetään niin maan perkeleesti. Yön raskaat raatajat kokoontuvat yöklubilla sunnuntai-, maanantai- ja tiistaiöisin yhdestätoista aamu neljään. Olutta ja siideriä kahdella eurolla, kolmella ja puolella valitset suosikkisi parinkymmenen sekoituksen listasta. Yöklubi Feverissä. You must be kidding.”

Vastine

Mainostajan mukaan se on mainostanut uutta ”Yöklubi” –nimistä teemailtaansa NRJ:n radiokanavalla. Mainoksessa käytetty ilmaisu ”niin maan perkeleesti” on esitetty mainoksessa huumorinomaisesti ja kepeästi. Ilmaisu on selkeästi ylilyövä ja korostetun leikillinen, ei uhkaava tai voimallinen. Ilmaisun tarkoituksena on vahvistaa mainostajan ydinviestiä ”you must be kidding”, jota mainostaja käyttää kaiken viestintänsä lopuksi pyrkien siten muistuttamaan, ettei elämää pidä ottaa turhan vakavasti.

Mainostaja kertoo kuitenkin korjaavansa mainokseen sopivamman ilmaisun. Mainoskampanja päättyy tammikuun lopussa, jonka jälkeen mainosta ei enää käytetä ainakaan alkuperäisessä muodossa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa tai kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainonnan eettisen neuvoston käsityksen mukaan voidaan päätellä, ettei kysymyksessä oleva mainos loukkaa kohderyhmää, jolle se on suunnattu, vaikka mainoksessa käytetty kieli on yleisesti ottaen epäasiallista. Mainosta on esitetty nuorisolle suunnatulla kaupallisella radiokanavalla, jonka ohjelmatarjonta on suunnattu samantyyppiselle kohderyhmälle kuin kysymyksessä oleva mainoskin.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri