MEN lausunto 22/2003

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 22/2003
Mainostaja: Yellow Europa Oy
Mainostettava tuote: Verkossa toimivat luettelopalvelut
Mainos: Yrityksille suunnattu suoramarkkinointi
Annettu: Helsinki, 12.12.2003

Mainonnan eettinen neuvosto on ottanut mainoksen käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan.

Yellow Europa Oy (mainostaja) ei ole antanut neuvostolle pyydettyä vastinetta. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Kysymyksessä on yrityksille suunnattu suoramarkkinointi. Mainostaja on lähettänyt yrityksille laskun muotoisen tarjouskirjeen, jonka alaosassa on esipainettu viitenumerollinen ja eräpäivällinen tilisiirtolomake. Tilisiirtolomakkeen loppusumman 582,72 euroa maksamalla yritys rekisteröityy www.keltainenyritysluettelo.com -nimiseen Internetissä julkaistavaan luettelopalveluun. Asiakirjasta ei käy selkeästi ilmi, että kyseessä on tarjous. Tilisiirtolomakkeen yläpuolella ennen mainostajan yhteystietoja on kolme riviä erittäin pienellä kirjasinkoolla kirjoitettua tekstiä. Tässä kohdassa toisella rivillä lukee, että ”Tämä tarjous on voimassa 15 vrk.”

Kirjeen toisella sivulla on kerrottu palvelun yleisistä ehdoista sekä yleistä tietoa mainostajasta.

Vastine

Mainostaja ei ole antanut neuvostolle sen pyytämää vastinetta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 12 artiklan mukaan mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi.

Mainoksen tarkoituksena on mainostaa mainostajan verkossa toimivia luettelopalveluita. Mainoksesta ei kuitenkaan käy selvästi ilmi, että kyseessä on tarjouskirje. Mainoksessa on erittely tuotteesta ja sen hinnasta, valmiiksi painettu tilisiirtolomake, jossa on vastaanottajan tiedot maksajan kohdalla sekä viitenumero, eräpäivä ja loppusumma. Mainoksen vastaanottaja mieltääkin kyseessä olevan lasku yrityksen tilaamasta tuotteesta. Mainos on siten omiaan johtamaan sen vastaanottajaa harhaan.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 12 artiklan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo ja varatuomari, OTL Paavo Nikula.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri