MEN lausunto 3/2011 OK Moneyn radiomainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 3.3.2011

Lausunto: MEN 3/2011
Mainostaja: OK Money Finance Oy
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO OK MONEYN RADIOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä OK Moneyn radiomainoksesta ”Ota OK-manii, saat hanii”. Lausunnon pyytäjän mielestä mainos on eettisesti arveluttava, koska ihmisiä kehotetaan ottamaan velkaa, jolla voi ostaa rakkautta. Mainoksen sanoma ei ole oikea nuorille, jotka ovat suurin pikavippiyhtiöiden käyttäjäryhmä.

Mainokset

Ensimmäisessä radiomainoksessa kaksi miestä käy seuraavan keskustelun:

- Hei, onks kaikki ok?

- No, ei oo.

- No, mikä nyt ei oo ok?

- No, kun ei oo hanii.

- Miks ei oo hanii?

- No kun ei oo manii, ei saa hanii.

- Ota OK manii, voit saada hanii.

- OK manii?

- Niin, ok money piste fi.

Toisessa radiomainoksessa mieshenkilö kertoo:

”Osallistu OK Money kilpailuun ja keksi paras hani-mani –riimi. Voita iPhone 4. Osallistu osoitteessa nrj.fi. Ota OK manii, voit saada hanii.”

Mainostajan vastine

Radiomainoksen suunnittelussa on lähdetty yleisesti hyväksytystä, hauskasta sanonnasta ”no mani, no hani, no mony, no honey”. Radiomainoksen asiayhteys on positiivinen, koominen ja mainoksen painopiste on riimityksessä. Mainoskampanjan tarkoituksena on ollut aktivoida asiakkaita keksimään riimejä internetissä sanojen ”OK Money” ympärille ja lisätä näin tunnuksen ”OK Money” tunnettavuutta.

Mainostajan toimialana on luottojen myöntäminen. Mainostajan internet-sivustolla korostetaan, että luottoja tulisi ottaa vastuullisesti ja sivustolla annetaan myös ohjeita maksuvaikeuksien välttämiseksi. Kaikille lainanottajille annetaan lainanhakuprosessin yhteydessä kattavat tiedot luottojen ominaisuuksista ja kuluista sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluoton ennakkotiedot.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainostajan mukaan mainoskampanjan tarkoituksena on lisätä mainostajan tunnettuutta aktivoimalla asiakkaita keksimään riimejä sanojen ”OK Money” ympärille. Mainoksessa on pyritty humoristiseen ilmaisuun sanontaa ”no mani, no hani” hyväksikäyttäen. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainoksen tyyli ja toteutustapa huomioon ottaen mainosta ei voida pitää hyvän tavan vastaisena.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheejohtaja

Paula Paloranta
sihteeri