MEN lausunto 7/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 7/2004
Mainostaja: Diamond Beer Brewing Company Oy
Mainostettava tuote: Vodka Kick -alkoholijuoma
Mainos: B-to-B –lehtimainos
Annettu: Helsinki, 26.3.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselta Vodka Kick –nimisen alkoholijuoman lehtimainoksesta.

Diamond Beer Brewing Company Oy (mainostaja) on antanut neuvostolle 18.3.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen bikiniasuisella naisella on avattu Vodka Kick –pullo kädessään. Lisäksi kuvassa on avatun pullon korkki. Naisen etuhampaat ovat katkennet. Mainoksen oikeassa yläkulmassa lukee ”VK Vodka Kick” sekä teksti ”Getting a kick out of life”. Mainoksen alaosassa on ylösalaisin teksti: ”Bottle opener not included”.

Vastine

Vastineen mukaan humoristiseksi tarkoitettu mainos on julkaistu ainoastaan kerran ravintola-alan ammattilaisten lehdessä. Mainosta ei ole suunnattu kuluttajille. Mainostajan ei jatkossa käytä kysymyksessä olevaa kuvaa mainonnassaan.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 3 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai kulturellisesti alempiarvoinen kuin toisen.

Mainoksessa on kuvattu tilanne, jossa nainen on hampaillaan avannut vodkapullon, minkä seurauksensa hänen etuhampaansa ovat katkenneet. Mainoksen teksti ”Bottle opener not included” huomioon ottaen mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen nainen on samastettu pullon avaajaan.

Siitä huolimatta, että kysymyksessä oleva mainos on ollut vain yhden kerran ravintola-alan ammattilaisille suunnatussa mediassa mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ollut mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan eikä mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 3 kohdan mukainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri