Mitä on tavarantarkastus?

Tavarantarkastus on puolueeton ja tekninen tarkastus, jonka perusteella tavarantarkastaja antaa perustellun asiantuntijan näkemyksensä, tarkastuskertomuksen.

Tavarantarkastuksella pyritään selvittämään erilaisia asioita – esimerkiksi tarkastuskohteen käypää arvoa, toiminnallisuutta, kohteessa mahdollisesti olevaa virhettä tai vauriota sekä niiden aiheuttajaa/syytä ja työsuoritusten asianmukaisuutta.

Tavarantarkastus ei ota kantaa juridisiin seikkoihin, mutta tavarantarkastuksella saadaan usein merkittävää lisäarvoa riitojen taustalla olevista teknisistä tekijöistä.


Ohjesääntö ohjaa tavarantarkastajan toimintaa

Tavarantarkastajan toimintaa ja tarkastajaksi hyväksymistä ohjaa tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö. Ohjesäännön menettelysäännöksillä pyritään turvaamaan tavarantarkastajan puolueettomuus.

Ohjesäännön mukaisesti tarkastustilaisuudesta ilmoitetaan kaikille välittömille osapuolille vähintään viikkoa ennen tarkastustilaisuutta. Tarkastuskertomus puolestaan pitää antaa neljän viikon kuluessa tarkastustilaisuudesta tai siitä, kun kaikki tarpeellinen aineisto on kasassa. Tarkastuskertomuksen muoto on vakioitu.

Ohjesääntö antaa tavarantarkastajalle valtuudet johtaa tarkastustilaisuutta sekä sääntelee muutenkin tarkastustilaisuuden prosesseja. Mikäli tavarantarkastaja ei toimi ohjesäännön mukaisesti, tarkastuksen osapuoli voi tehdä tavarantarkastajasta valituksen tavarantarkastajalautakunnalle.

Mitä eroa on tavarantarkastuksella ja asiantuntijatarkastuksella?

Asiantuntijana voi lähtökohtaisesti toimia kuka tahansa, osaamis- ja koulutustaustasta riippumatta. Asiantuntijoiden antamille lausunnoille ei ole sisältövaatimuksia eikä asiantuntijatarkastuksille ole muotovaatimuksia. Asiantuntijatarkastukset voidaan esimerkiksi pitää vain tilaajan läsnäollessa.

Tavarantarkastajien asiantuntemus on varmennettu siinä yhteydessä, kun heidät on hyväksytty järjestelmään. Tavarantarkastajien menettelyä ohjaa ohjesääntö ja heidän toimintaansa tavarantarkastajina valvotaan. Tavarantarkastajalla on velvollisuus tehdä tarkastus puolueettomasti ja asiantuntevasti. Tavarantarkastukseen kutsutaan kaikki välittömät osapuolet ja tarkastuskertomus annetaan kaikille osapuolille. Tavarantarkastajan hyväksyntä ei ole ikuinen, vaan se on uusittava kolmen vuoden välein.

Erityisesti puolueettomuusvaatimuksen vuoksi tavarantarkastajan antamalla tarkastuskertomuksella on oikeudenkäynnissä hyvä painoarvo! Puolueeton näkökulma auttaa usein myös osapuolia tekemään sovinnon asiassa ilman, että riita viedään oikeuden ratkaistavaksi. Tämä nopeuttaa riitaisuuksien selvittämistä ja on osapuolille edullisempaa.

Esimerkkejä tilanteista, joissa tavarantarkastaja voi olla hyödyksi

Annen omistamaan osakehuoneistoon on tehty kylpyhuoneremontti. Annea mietityttää remontin laatu. Laattasaumat näyttävät kiemurtelevan oudosti, yhdessä kohtaa nousee esiin terävä laatan kulma ja vesi ei tunnu millään valuvan lattiakaivoon. Kohteeseen voidaan tilata tavarantarkastaja tarkastamaan, täyttävätkö remonttiin liittyvät työsuoritukset normistot ja muut kohteeseen liittyvät laatuvaatimukset. Mikäli kohteesta löytyy korjattavaa, voi tavarantarkastaja antaa pyydettäessä myös arvion korjauskustannuksista.

Kallion perhe on tehnyt epäonnistuneet kiinteistökaupat. Perheenjäsenet alkavat kärsiä oudoista terveysoireista ja omakotitalosta alkaa paljastua vikoja. Tavarantarkastaja voidaan kutsua paikalle selvittämään sitä, onko talo rakennettu rakentamisaikaisten määräysten mukaisesti. Tavarantarkastaja voi selvittää, löytyykö rakentamisesta virheitä tai puutteita ja ovatko nämä aiheuttaneet vaurioita. Erityisen tärkeää riitatapauksissa voi olla arvioida sitä, milloin vauriot ovat syntyneet sekä millaisia kustannuksia niiden korjaamisesta aiheutuu.

Janin ostamasta autosta hajoaa yllättäen moottori. Auton myynyt autoliike epäilee, että moottorivaurio on johtunut Janin ajotyylistä. Tavarantarkastaja voidaan tilata selvittämään moottorivaurion syytä. Syyn selvittäminen yleensä auttaa osapuolet eteenpäin riitatilanteessa.

Möttösten metsäkoneyhtiö ajautuu konkurssiin. Metsäkoneiden käyvästä arvosta tarvitaan puolueeton arvio. Tavarantarkastaja kutsutaan paikalle tekemään arvio kaluston käyvästä arvosta. Hän perehtyy kalustoon ja niiden kuntoon sekä toiminnallisuuksiin, lisäksi hän perehtyy metsäkoneiden markkinaan ja vastaavien metsäkoneiden hintatasoon.

Harju Raisa

Raisa Harju

pääsihteeri

+358 50 554 2683

Nämä kuvitteelliset esimerkit kuvailevat eräitä yleisimpiä tarkastustilanteita. Tarkastusaloihin voit tutustua tavarantarkastajien hyväksymisryhmistä tai asiantuntijahaussa.