Näin tilaat tavarantarkastajan

Tavarantarkastajan tilaajana voi olla niin yksityishenkilö, elinkeinonharjoittaja, taloyhtiö, viranomainen, vakuutusyhtiö kuin muukin yhteisö. Osapuolet voivat tilata tavarantarkastajan myös yhdessä!

Miten löydän tilanteeseeni sopivan tavarantarkastajan?

Sopivan tavarantarkastajan alueeltasi löydät asiantuntijahausta. Tarkastus tilataan suoraan tavarantarkastajalta puhelimitse tai sähköpostitse.

Asiantuntijahausta voit etsiä tilanteeseesi soveltuvaa tavarantarkastajaa hyväksymisryhmien perusteella. Kullekin tavarantarkastajalle on hänen asiantuntemuksensa perusteella määritelty se erityisala (ns. hyväksymisryhmä), jolla hän voi tarkastuksia suorittaa. Tällä hetkellä HTT-asiantuntijahakumme käyttää hyväksymisryhmäjaottelua, joka on tässä luettelossa.

Hyväksymisryhmäjaottelun lähtökohtana on se, että kaksinumeroisen ryhmän omaavat tarkastajat voivat tarkastaa sekä tähän omaan ryhmäänsä liittyviä kokonaisuuksia että sille alisteisia, kolminumeroisen ryhmän asioita. Kolminumeroisen ryhmän omaavat voivat puolestaan tarkastaa asioita vain tässä omassa ryhmässään.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että parkettitöitä (pintarakenteet) voivat tarkastaa sekä 3.3. ryhmänumeron omaavat tarkastajat että 3.3.5. ryhmänumeron omaavat tarkastajat. Jos tarkastajalla on vain ryhmä 3.3.3., hän ei voi tarkastaa ryhmän 3.3.5. asioita. Vastaavasti 7.1. ryhmänumeron omaavat tarkastajat voivat tarkastaa niin raskasta kuin kevyttäkin kalustoa ja näiden lisäksi muita ajoneuvoja. 7.1.1. ryhmänumeron omaavat tarkastajat voivat tarkastaa vain raskasta kalustoa ja 7.1.2. ryhmänumeron omaavat vain kevyttä kalustoa eli henkilö- ja pakettiautoja.

Tavarantarkastajaa valitessasi voit luottaa siihen, että hänen asiantuntemuksensa kyseisessä ryhmässä on tarkastettu! Tästä huolimatta tavarantarkastajalla on velvollisuus kieltäytyä sellaisen tarkastustehtävän vastaanottamisesta, johon hänen asiantuntemuksensa ei riitä.

Jos sopivan tarkastajan löytäminen tuottaa hankaluuksia tai haluat keskustella tarkastusmenettelystä yleisesti, ota rohkeasti yhteyttä – autamme mielellämme! Löydät yhteystietomme sivun lopusta.

Mistä on syytä sopia tarkastajaa tilattaessa

Tavarantarkastuksesta voidaan sopia myös suullisesti, mutta suosittelemme kirjallista sopimista! Tavarantarkastaja täyttää toimeksiantosopimuslomakkeen ja toimittaa sen tilaajalle tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Erityisen tärkeää on sopia toimeksiannon sisällöstä, koska se ohjaa tehtävää tarkastusta. Toimeksiantoa ei saa enää tarkastustilaisuuteen kutsumisen jälkeen supistaa tai laajentaa. Tavarantarkastajan vastuulla on muotoilla toimeksianto sellaiseksi, että tarkastus voidaan suorittaa ohjesäännön mukaisella tavalla. Onkin tärkeää kertoa tavarantarkastajalle huolellisesti niistä asioista, joita haluaa tarkastuksella selvittää. Pitää kuitenkin muistaa, että juridisten seikkojen ratkaiseminen ei kuulu tavarantarkastajan tehtäviin.

Muita tärkeitä sovittavia asioita ovat tarkastuksen ajankohta, tarkastuskertomuksen toimittamisaika ja -tapa sekä tarkastajan soveltamat laskutusperusteet, kuten tuntihinta ja muut kulut. Tarkastuskertomukset toimitetaan tätä nykyä pääsääntöisesti sähköisesti. Tarkastuspalkkion eksakti arviointi on etukäteen usein vaikeaa, mutta tavarantarkastaja voi pyydettäessä antaa myös suuntaa-antavan arvion palkkion määrästä tai tarkastukseen käytettävistä työtunneista. Tarkastuspalkkion maksaa aina tilaaja. Jos tilaajia on useita, pitää heidän päättää keskuudestaan tarkastuspalkkion maksaja ja sopia keskenään kustannusten jakamisesta. Tavarantarkastuksen kustannuksista löydät lisätietoa täältä.

Mari Virta

VALMISTELIJA

+358 9 4242 6262

Harju Raisa

Raisa Harju

pääsihteeri

+358 50 554 2683