Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma

Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma syventää osaamistasi ja laajentaa verkostojasi. EU-vaikuttamisen ohjelmassa pureudutaan EU-toimielimiin ja niihin vaikuttamiseen.

Syvennä EU-vaikuttamisen osaamistasi ja laajenna verkostojasi

Mistä yrityksesi toimintaan vaikuttavista asioista päätetään EU-lainsäädännössä? Miten ja milloin voin vaikuttaa EU:n eri toimielimissä tehtäviin päätöksiin? Parhaimmillaan EU-lainsäädäntöön voi vaikuttaa siten, että se on suotuisaa ja tukee suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Komissiolla, parlamentilla ja neuvostolla on kaikilla omat tehtävänsä ja vaikuttamistyön kannalta niiden tehtävien ymmärtäminen on todella tärkeää.

Keskuskauppakamarin järjestämä Yritysjohdon EU-vaikuttamisen ohjelma syventää osaamistasi ja laajentaa verkostojasi. EU-vaikuttamisen ohjelmassa pureudutaan EU-toimielimiin ja niihin vaikuttamiseen. Lisäksi käymme läpi, miten lainsäädäntö syntyy ja kuulemme näkemyksiä niin virkamiehiltä kuin lobbareiltakin.

Ohjelma koostuu neljästä moduulista, joista toinen ja kolmas moduuli järjestetään Brysselissä. Seminaareissa käsitellään EU-vaikuttamista eri näkökulmista, syvennytään EU-toimielimiin ja kuullaan EU-virkamiehiä sekä keskustellaan vertaisverkoston kanssa. Lisäksi tarjoamme erilaisia oheisohjelmia ja verkostoitumismahdollisuuksia. 

Helsingissä järjestettäviin ensimmäiseen ja viimeiseen moduuliin voit osallistua myös etäyhteydellä. Brysselin ohjelmaan ei järjestetä etäosallistumismahdollisuutta. Ohjelman toteutuksessa hyödynnämme digitaalista Howspace-työtilaa, joka tarjoaa sähköiset materiaalit ja keskustelualustan ohjelmaan osallistuville.

Ohjelma on suunnattu yritysten johdolle, johtoryhmiin kuuluville, tuleville johtoryhmäläisille ja hallitusammattilaisille. Ohjelmaan otetaan enintään 30 osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjelma järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2022. 

EU:ta ei tarvitse rakastaa, mutta sen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää
Lue lisää Keskuskauppakamarin johtavan liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntijan Päivi Woodin blogista tästä.

#EU #vaikuttaminen

Seuraava ohjelma alkaa tammikuussa 2023.


Lisätietoja

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770