MEN lausunto 2/2002

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 2/2002
Mainostaja: Espoon Sähkö Oyj
Mainostettava tuote: Espoon Sähkö Oyj yrityksenä
Mainos: TV-mainos ”Nuoripari”
Annettu: Helsingissä 18.1.2002

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut kuluttajalta 23.11.2001 lausuntopyynnön, jossa kuluttaja katsoo, että mainos on sopimaton.

Espoon Sähkö Oyj (mainostaja) on antanut neuvostolle 28.12.2001 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

TV-mainoksen tapahtumat sijoittuvat keittiöön, jossa nainen valmistaa ruokaa. Mies saapuu keittiöön. Mies suutelee naista. Mies kallistaa naisen keittiön pöydälle makuuasentoon. Naisen katse kulkeutuu kattolamppuun. Hän haluaa sammuttaa valot ja ottaa siinä tarkoituksessa pöydälle jääneen lihaveitsen käteensä. Nainen heittää veitsen seinälle, jossa kulkee sähköjohto. Sähköjohto menee poikki veitsen osuessa siihen ja sähköt katkeavat. Lähes välittömästi soi ovikello ja pari nousee pöydältä hämmentyneenä. TV-ruutuun ilmestyy teksti ”Myös todellisen sähkökatkoksen sattuessa löydämme perille melko pian. Espoon Sähkö”, jota seuraa teksti ”Espoon Sähkö Lisää Innovaatioistamme : www.espoonsahko.fi ”.

Mainoksen jatko-osassa sähkömies soittaa ovikelloa ja kysyy mainoksen ensimmäisessä osassa esiintyneeltä naiselta ”Mikäs täällä on oikein hätänä?” Nainen vastaa ”Ei täällä oikeastaan mitään.” TV-ruutuun ilmestyy teksti ”Jo 120 000 Espoon Sähkön asiakasta on vianpaikannusjärjestelmän piirissä. Espoon Sähkö Lisää innovaatioistamme: www.espoonsahko.fi

Vastine

Vastineen mukaan mainoksen kohderyhmänä ovat nuorehkot miehet. Mainoksen tarkoituksena on ollut esitellä mainostajayhtiötä innovatiivisena edelläkävijäyrityksenä. Mainoksessa kerrotaan yhtiön kehittämästä vianpaikannusjärjestelmästä, jota yhtiö tarjoaa asiakkailleen ensimmäisenä sähköyhtiönä Suomessa. Järjestelmän avulla vika sähkölinjassa voidaan paikallistaa välittömästi ja korjausapu on nopeasti paikalla.

Vastineen mukaan mainosta on esitetty ainoastaan iltaisin kello 21 jälkeen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Lisäksi 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussäännöissä ei tarkemmin määritellä sopimatonta mainontaa.

Mainoksen tarkoituksena on kertoa mainostajan keksinnöstä, jonka avulla sähkövika voidaan paikantaa helposti ja sähkövika voidaan sen vuoksi korjata nopeasti. Mainoksessa kuvataan pariskuntaa, jonka ilmeisenä tarkoituksena on rakastella keittiön pöydällä. Mainoksessa oleva pariskunta ei kuitenkaan pääse tilanteessa suutelua pidemmälle, kun ovikello jo soi. Ongelma sähköjärjestelmässä on paikallistettu ja korjausapu on ovella.

Mainoksen kohderyhmänä ovat täysi-ikäiset katsojat. Mainosta on esitetty TV:ssä vain iltaisin klo 21 jälkeen.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole hyvän tavan eikä mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri