MEN lausunto 23/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 23/2004
Mainostaja: Kotipizza Markkinointiosuuskunta
Mainostettava tuote: Kotipala-pizza
Mainos: TV-mainos ”Kotipala”
Annettu: Helsinki, 17.12.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Kotipizzan TV-mainoksesta. Kuluttajan mielestä mainos on lapsikatsojille sopimaton, koska lapset saattavat matkia mainoksessa kuvattua toimintaa.

Mainostaja on antanut neuvostolle 17.11.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Pariskunta istuu ravintolassa ja odottaa ruokaa kärsimättömänä. Nainen ryhtyy syömään juomalasia. Mies seuraa naisen esimerkkiä ja syö haarukan. Nainen syö myös lautasta. Televisioruutuun ilmestyy teksti: ”Odottelu ei ole hyväksi nälkäiselle”. Mainostajan pizzan kuva ilmestyy televisioruudulle ja miesääni toteaa: ”Tule mieluummin Kotipizzaan. Uusi herkullinen Kotipala on hetkessä valmis.”

Vastine

Mainoksessa mainostetaan uutuuspizzaa, joka eroaa muista markkinoilla olevista pizzoista siinä, että se on nopeasti valmis. Mainoksen sävy on humoristinen. Mainoksen tyylikeinona on käytetty liioittelua: selkeitä ylilyöntejä, kärjistyksiä ja tapahtumat on viety tietoisesti äärimmäisyyteen saakka. Katsoja ei voi samastua mainokseen. Mainos on sijoitettu tuotteen kohderyhmän eli 25 - 44 –vuotiaita parhaiten tavoittavien ohjelmien yhteyteen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 13 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää mitään kuvallista esitystä tai muuta kuvausta vaarallisesta toiminnasta tai tilanteesta, jossa turvallisuuteen tai terveyteen liittyvät seikat laiminlyödään, ellei sitä voida pitää perusteltuna kasvatuksellisista tai sosiaalisista syistä. Perussääntöjen 14 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa eikä kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan tai jonka seurauksena saattaisi olla lapsen tai nuoren joutuminen turvattomiin tilanteisiin.

Mainoksessa kuvataan humoristisesti, kuinka ravintolassa ruoka-annoksia odottamaan kyllästynyt nälkäinen pariskunta alkaa syödä ruokailuvälineitä. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen tapahtumat ovat tyylillisesti siinä määrin liioiteltuja, etteivät katsojat miellä tämänkaltaisia tapahtumia todellisiksi.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri