Lautakunta ja yhteystiedot

Kiinteistönarviointilautakunta huolehtii auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) auktorisoinnista ja näiden toiminnan valvonnasta. Lisäksi lautakunta järjestää kiinteistönarvioitsijakokeita ja huolehtii Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden (KHK) toiminnan valvonnasta ja siihen liittyen kiinteistönarvioinnin yleisestä ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Lautakunta myös edistää hyvää kiinteistönarviointitapaa ja ohjaa menettelytapoja esimerkiksi antamalla yleisiä suosituksia. Se myös edistää ja tukee kiinteistöarviointialan tutkimusta ja koulutusta.

Arvopaperien liikkeeseenlaskijoita ja sijoittajia edustavat rekisteröidyt yhdistykset voivat esittää jäsenehdokkaitaan lautakuntaan. Jäsenten on oltava kiinteistöarviointiin hyvin perehtyneitä ja he eivät saa olla auktorisoituina kiinteistöarvioijina tällä hetkellä toimivia. Lautakunnan jäsenistä vähintään kaksi ja heidän varajäsenensä nimetään näistä esityksistä.

Lautakunta kaudelle 2022 – 2024 on nimetty. Perusteltuja esityksiä jäsenistä, jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit, voi kaudelle 2025 – 2027 toimittaa kiinteistönarviointilautakunnan sihteerille Raisa Harjulle sähköpostitse.

Harju Raisa

Raisa Harju

pääsihteeri

+358 50 554 2683