Fastighetsvärdering

De auktoriserade fastighetsvärderarna (AKA) representerar det främsta kunnandet inom branschen. Deras uppgift är att opartiskt bedöma värdet på fastigheter.

kiinteistö

Objekt som värderas kan vara allt från sommarstugor till stora affärscentrum. Tjänsterna används ofta i uppdrag med särskilda krav på opartiskhet, som t.ex. vid tvistemål och för krävande objekt – t.ex. värdering av golfbanor, hotell och köpcentrum.

De cirka 250 auktoriserade fastighetsvärderare som är verksamma i Finland värderar årligen tusentals fastigheter. AKA-expertisen säkerställs genom ett prov. För att klara provet krävs omfattande kunnande och gedigen erfarenhet inom området. Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd övervakar verksamheten och upprätthållandet av yrkeskunskapen.