Koldioxidavtrycket beräknat -märket

Koldioxidavtrycket beräknat -märket visar att organisationen har inlett sitt klimatarbete genom att beräkna scope 1- och 2-utsläppen från den egna verksamheten med hjälp av det internationella GHG-protokollet.


Vad är Koldioxidavtrycket beräknat -märket?

Koldioxidavtrycket beräknat -märket visar att organisationen har inlett sitt klimatarbete genom att beräkna utsläppen från den egna verksamheten med hjälp av det internationella GHG-protokollet. Koldioxidavtrycket beräknat -märket berättar att organisationen har beräknat utsläppen från den egna verksamheten (scope 1) och utsläppen från inköpt energi (scope 2).

Vad är nyttan av Koldioxidavtrycket beräknat -märket?

Med Koldioxidavtrycket beräknat -märket kan du visa dina intressegrupper att utsläppen från den egna verksamheten (scope 1) och från inköpt energi (scope 2) har beräknats. Centralhandelskammaren bekräftar att beräkningen är gjord.

Hur får jag märket?
Koldioxidavtrycket beräknat -märket kan beviljas:

  • Till ett företag eller annan organisation
  • När scope 1- och 2-utsläppen har beräknats för den senast avslutade redovisningsperioden 

I sin verksamhet följer den ansökande organisationen de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som är i kraft i Finland.

Du får tillgång till märket genom att lämna en ansökan och en beräkning av koldioxidavtrycket till Centralhandelskammaren. Centralhandelskammaren bekräftar att beräkningen är gjord och beviljar märkningen. Du hittar ansökningsformuläret på den här sidan.

Märket tilldelas en organisation, inte en enskild produkt eller tjänst.

Med Koldioxidavtrycket beräknat -märket kan du visa till exempel finansiärer och dina kunder det aktuella koldioxidavtrycket när det gäller scope 1- och scope 2-utsläpp.

Beräkningsanvisningar

Verktyget kommer att uppdateras och är tillfälligt ur bruk.Priset för Koldioxidavtrycket beräknat -märket

Medlemspris för handelskammarens medlemmar är 350 € + moms 24 %
Ordinarie pris är 450 € + moms 24 %

Vi fakturerar en användningsavgift för Koldioxidavtrycket beräknat -märket efter att vi har beviljat användningsrätten till märkningen.

Ansökningsformulär för Koldioxidavtrycket beräknat -märket

Kontaktinformation (obligatorisk)(Obligatoriskt)
Adress
Faktureringsadress (obligatorisk)(Obligatoriskt)
Verkkolaskuosoite
Max filstorlek: 125 MB.
Max filstorlek: 125 MB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

– Koldioxidavtrycket beräknat -märket är det första steget i organisationens klimatarbete, där organisationen beräknar scope 1- och scope 2-utsläppen från den egna verksamheten.
– När koldioxidavtrycket har beräknats uppmuntrar vi företag att ta nästa steg och ansöka om Centralhandelskammares Klimatåtagande.
– I Klimatåtagandet beräknar organisationen, utöver scope 1- och scope 2-utsläppen, även scope 3-utsläppen. Klimatåtagandet förutsätter också en förpliktelse till målet att vara kolneutral senast år 2035. Läs mer om Klimatåtagandet här.

– Med Koldioxidavtrycket beräknat -märket vill vi uppmuntra organisationer att delta i klimatarbetet. Utsläppen ska bedömas för hela värdekedjan, men i den första fasen räcker det att beräkna scope 1- och scope 2-utsläppen från den egna verksamheten. Koldioxidavtrycket beräknat -märket är ingen slutpunkt utan en milstolpe.

– Koldioxidavtrycket beräknat -märket är avsett särskilt för de organisationer som håller på att påbörja klimatarbetet och vill ha en synlig symbol för det arbete som utförs. Koldioxidavtrycket beräknat -märket är avsett för alla organisationer, oavsett form, dvs. företag, föreningar, stiftelser, kooperativ, den offentliga förvaltningens organisationer etc.

Mer information

Tomi Mäkinen

Avainasiakaspäällikkö

+358 50 346 3300