Lunastuslautakunta

Lunastuslautakunta nimeää välimiesoikeuden osakeyhtiölain mukaisiin osakkeiden lunastusriitoihin. Lisäksi lautakunta hakee tuomioistuimelta uskotun miehen määräystä.

Kausi 2019–2021

Puheenjohtaja
Professori, OTT, VT Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja
Independent Arbitrator Pekka Puhakka

Jäsenet
Hallituksen puheenjohtaja, VT, Tiina Bäckman, Rautaruukin Eläkesäätiö/SSAB
Asianajaja, osakas, VT Kirsi Eksymä, Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co
Partner, OTT, VT Sakari Helminen, Ernst & Young Oy
OTT, KTM, yliopistonlehtori Martti Häkkänen, Aalto-yliopisto
Senior Legal Counsel, Finance, Control-Legal Affairs, VT Tanja Jussila, Schneider Electric Finland Oy
DI Jussi Koskinen
Legal Counsel, Governance, Micaela Thorström, Stora Enso Oyj