Kiinteistön arvonmääritys 20.5.2021

Arvonmäärityskysymykset ovat vaativia niin lunastusmenettelyissä kuin muissakin kiinteistön arvonmääritystilanteissa. Esimerkiksi tuoreessa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2020:99 katsottiin, että golfkenttää ylläpitävän osakeyhtiön osakkeelle tuli määrätä negatiivinen lunastushinta.

Keskuskauppakamari järjestää kiinteistön arvonmääritystä erityistilanteissa käsittelevän seminaarin torstaina 20.5.2021 webinaarina.

Tilaisuudessa on tarjolla sekä juridiikkaa että puhdasoppista kiinteistönarviointia. Alan parhaat asiantuntijat vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä ero on lunastuslakiin perustuvalla ja osakeyhtiön 18 luvun mukaisella pakkolunastuksella?
  • Mitkä ovat luotettavan arvonmäärityksen rakennusaineet?
  • Milloin lunastuslaki muuttuu?
  • Mitä asiantuntijan tulee tietää roolistaan välimiesmenettelyssä?

Tilaisuus sopii kiinteistöalan ammattilaisille, kuten kiinteistönvälittäjille ja auktorisoiduille kiinteistönarvioijille samoin kuin välimiestehtävissä ja uskottuna miehenä toimiville sekä muille kiinteistöjen arvonmäärityksestä kiinnostuneille.

OHJELMA

13.00 Kiinteistön arvonmäärityksen merkitys erilaisissa lunastustilanteissa
Kansliapäällikkö Pekka Timonen, oikeusministeriö

13.15 Erilaiset lunastusmenettelyt
OTT, KTM, yliopistonlehtori Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto

14.00 Kiinteistönarvioijan käyttö lunastustilanteissa
Lakimies, Kiinteistönarviointilautakunnan sihteeri Raisa Harju, Keskuskauppakamari

14.15 Golfosakkeiden arvostaminen korkeimman oikeuden ratkaisun 2020:99 valossa
Professori Seppo Villa, Helsingin yliopisto

15.00 Kahvitauko

15.15 Mistä yleisistä periaatteista muodostuu luotettava arvonmääritys:
mitä arvonmäärittäjän ja arvonmääritysinformaation käyttäjän tulee huomioida?
Professori Harri Seppänen, Aalto-yliopisto

16.00 Paneelikeskustelu arvonmäärityksen yleisimmistä haasteista
Moderaattorina: Osakas, asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö, Merilampi

OTT, KTM, yliopistonlehtori Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto
Toimitusjohtaja, AKA/KHK Pekka Piispanen, MRE Real Estate Oy
Professori Harri Seppänen, Aalto-yliopisto
Professori, kauppatieteiden yksikön päällikkö Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto

16.45 Asiantuntijan rooli välimiesmenettelyssä
Oikeusneuvos Ari Kantor, korkein oikeus

17.15 Päivän päätössanat
Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan pääsihteeri
Paula Paloranta

Tilaisuuden yhteyshenkilöt:
markkinointipäällikkö Kirsi Loikas kirsi.loikas@chamber.fi
P. 040 5457451
lakimies Raisa Harju raisa.harju@chamber.fi
P. 050 5542683