Mihin johtajanaisten mentorointia tarvitaan?  

Keskuskauppakamari on jo yli vuosikymmenen ajan pyrkinyt edistämään naisten etenemistä johtajapositioissa naisjohtajaohjelman avulla. Laadimme säännöllisesti selvityksiä naisten sijoittautumisesta pörssiyhtiöiden johtoon Suomessa ja kansainvälisesti. Julkaisemme katsauksia, joissa keskitymme eri teemoihin niin naisjohtajuuteen kuin monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteenamme on tuottaa ajantasaista ja analysoitua faktatietoa julkiseen keskusteluun, jotta johtamisen kehittäminen ja päätöksenteko perustuisi tietoon eikä tunteisiin. Tavoitteemme on, että suomalaisten yritysten johtoon valitaan parhaat henkilöt sukupuolesta riippumatta.   

Suomessa naisten määrä pörssiyhtiöiden hallituksissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut tasaisesti. Kun vielä vuonna 2011 18 prosenttia pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä oli naisia, vuonna 2020 naisten osuus saavutti ensimmäisen kerran 30 prosenttia ja viime vuonna 97 prosentilla suomalaisista pörssiyhtiöistä oli molempia sukupuolia hallituksessaan.  

Vaikka naisten osuus hallituksen jäsenistä on Suomessa verrattain korkea, hallituksen puheenjohtajana on Suomessa usein mies. Vain 10 prosentissa pörssiyhtiöistä on nainen hallituksen puheenjohtajana.   

Naisten menestyminen yhtiön muissa johtotehtävissä on edellytys sille, että naisten osuus hallituksissa voi jatkaa kasvuaan. Tulevaisuuden hallitusosaajat löytyvät tämän päivän toimitusjohtajista ja johtoryhmien jäsenistä.   

Mentorointi auttaa johtajaa tavoitteiden saavuttamisessa  

Selvitysten lisäksi Keskuskauppakamarin naisjohtajaohjelmaan kuuluu johtajanaisten mentorointi, jonka tarkoituksena on vauhdittaa osaavien naisten matkaa liiketoimintojen ylimpiin johtotehtäviin sekä hallituksiin. Puolitoistavuotiseen mentorointiohjelmaan on osallistunut jo yli 300 naisjohtajaa.   

Mentorointi on tärkeää, koska se auttaa avaamaan ovia ja saamaan uusia mahdollisuuksia. Mentorointi kasvattaa itseluottamusta usein edelleen miesten hallitsemissa liiketoimintaympäristöissä ja antaa apua niin arjen johtamistilanteiden kuin verkostojenkin hallintaan.   

Mentorointiohjelman seminaareissa etsitään vastauksia haasteisiin, joita johtajanaiset kohtaavat urapolullaan sekä kuullaan innostavia puheenvuoroja johtamisesta, henkilökohtaisesta kehittymisestä, osaamisen johtamisesta, viestinnästä ja vaikuttamisesta. Luottamuksellisen vertaisverkoston rakentaminen on tärkeä osa ohjelmaa.   

Mentoroinnin tavoitteena on auttaa aktoria pääsemään tavoitteisiinsa. Mentori kuuntelee, rohkaisee ja esittää kysymyksiä. Mentorointisuhde on luottamuksellinen, tasa-arvoinen, tavoitteellinen ja parhaassa tapauksessa molempia osapuolia kasvattava.   

Miksi hakea Naisjohtajien mentorointiohjelmaan? 

”Haluan tutustua erilaisiin johtajiin, kuulla ja oppia heidän tavastaan työskennellä.” 
”Uraa on nyt takana 25 vuotta ja toiset 25 vuotta edessä. Haluan pohtia tulevaisuuden uranäkymiä ja kehittää itseäni.” 
”Haluan haastaa itseäni ja ulkopuolista näkemystä omiin lukkiutuneisiin ajatuksiini.” 
”Haluan käsitellä työn ja muun elämän yhteensovittamista, oman jaksamisen ja toimintakyvyn vaalimista sekä osaamiseni kehittämistä.”  
”Minun on välttämätöntä laajentaa verkostojani.”  
”Kokemuksestani voisi olla hyötyä hallitustyöskentelyssä, mutta en löydä reittiä hallituspaikoille.” 

Nämä ovat lainauksia yli tuhannesta hakemuksesta, jotka olemme vuosien aikana saaneet Keskuskauppakamarin Naisjohtajien mentorointiohjelmaan. Hakijat ovat osaavia johtajia, jotka kaipaavat apua erilaisiin haasteisiin urapolullaan. Moni heistä kokee olevansa yksin ja kaipaa vertaistukea.  

Keskuskauppakamarin yhdeksäs Naisjohtajien mentorointiohjelma alkaa lokakuussa 2023.

Hakuaika jatkuu 31.5.2023 asti. Ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella 40 naisjohtajaa.   

Mari Hakkarainen

Palvelujohtaja

+358 50 326 6770

Kategoriat:Naisjohtajat, Mari Hakkarainen