Näin haet Ihmisoikeussitoumus-tunnusta

Ihmisoikeussitoumuksen askelmerkit

Hakuvuosi

 • Toimitetaan hakulomakkeet I-IV
  • Organisaation, toimintojen ja tuotteiden kuvaus (hakulomake I)
  • Oman toiminnan sekä toimitusketjujen ihmisoikeusriskien arviointi (hakulomakkeet II ja III)
  • Ylimmän johdon sitoutuminen ihmisoikeusvastuun kehittämiseen, suunnitelmat koulutuksesta ja osallistamisesta (hakulomake IV)
 • Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta myöntää Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen vuodeksi eteenpäin

Toinen sitoumusvuosi

 • Toimitetaan päivitetty hakulomake I
 • Jos toiminnassa tai tuotteissa on tapahtunut oleellisia muutoksia, organisaatio päivittää ihmisoikeusvaikutusarviointiaan (hakulomakkeet II ja III)
 • Organisaatio raportoi Keskuskauppakamarille hakuvuoden suunnitelmien toteutumisesta sekä uusista suunnitelmista (hakulomake IV)
 • Lisäksi toimitetaan Keskuskauppakamarille ihmisoikeusvastuun viestintäsuunnitelma, tavoitteet ja mittarit sekä tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä (hakulomakkeet V-VIII)

Seuraavat sitousmusvuodet

 • Toimitetaan päivitetty hakulomake I
 • Jos toiminnassa tai tuotteissa on tapahtunut oleellisia muutoksia , organisaatio päivittää ihmisoikeusvaikutusarviointiaan (hakulomakkeet II ja III)
 • Organisaatio raportoi toimenpiteiden toteutumisesta ja uusista suunnitelmista (hakulomakkeet IV – VIII)
 • Keskuskauppakamari auditoi organisaation Ihmisoikeussitoumuksen kriteerien toteutumisen viiden vuoden päästä siihen liittymisestä

Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen käyttöoikeus myönnetään hakemuksesta Suomessa toimivalle yritykselle tai yhteisölle, joka sitoutuu Ihmisoikeussitoumukseen sisältyvien ihmisoikeuksien ja sosiaalisen vastuun tavoitteiden toteuttamiseen. Käyttöoikeus myönnetään, jos organisaatio osoittaa hakemuksessaan täyttävänsä Ihmisoikeussitoumuksen kriteerit.

Vastuullisuuslautakunta käsittelee saapuneet hakemukset ilmastositoumukseen ja ihmisoikeussitoumukseen. Vastuullisuuslautakunnan kokousaikataulu löytyy täältä.

Lataa Ihmisoikeussitoumuksen hakulomakkeet, hakuopas, mallihakemus antamalla sähköpostiosoitteesi

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Käsittely- ja vuosimaksut

Hakemuksen ja vuosiraportin käsittelymaksu, perustuu yrityksen/organisaation henkilöstömäärään

kauppakamarin jäsenetmuut 
henkilöstömäärä alle 50 500 € 600 € 
henkilöstömäärä 50-200 1.500 € 1.800 € 
henkilöstömäärä yli 200 3.000 € 3.500 € 

Vuosimaksu Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen käyttöoikeudesta, perustuu yrityksen/organisaation henkilöstömäärään

kauppakamarin jäsenet muut 
henkilöstömäärä alle 50 1.500 € 1.800 € 
henkilöstömäärä 50-200 2.500 € 3.000 € 
henkilöstömäärä yli 200 5.000 € 6.000 € 

Ohjeet käsittelymaksun suorittamiseen:

Maksa käsittelymaksu Keskuskauppakamarin pankkitilille ja merkitse viestikenttään:
IHMISOIKEUSSITOUMUS sekä hakijayrityksen Y-tunnus.

Maksun saaja: Keskuskauppakamari 
Nordea 
FI05 2001 3800 4677 96 NDEAFIHH 
Danske Bank 
FI81 8000 1100 1767 01 DABAFIHH 

Liitä maksukuitti hakemukseen. Käsittelymaksua ei palauteta, mikäli hakemus hylätään. Jatkossa vuosittaisesta toimenpiteiden raportoinnista ja seuraavan vuoden toimenpiteiden kirjaamisen käsittelystä veloitetaan sama käsittelymaksu kuin hakemuksen käsittelystä. Käsittely- ja vuosimaksut eivät ole arvonlisäveronalaista. Vuosimaksu laskutetaan hakemuksen ja vuosiraportin hyväksymisen jälkeen.  

Hakemuksessa vaaditaan selvitys organisaation taustatiedoista (toimiala, tuotteet, henkilöstö ja toimipaikka), ihmisoikeusvaikutusten arvioinnista organisaatiossa ja sen toimitusketjuissa sekä ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta koskevasta sitoutumisesta, koulutuksesta ja osallistamisesta.  

Ensimmäisen vuoden päättyessä tietoja täydennetään ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta koskevalla viestintäsuunnitelmalla, tavoitteilla ja seurannalla, muulla raportoinnilla ja korjaavilla toimenpiteillä. 

Maksut määräytyvät organisaation työntekijämäärän mukaan.