Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma kevät 2024 (käynnissä)

Ajankohta ja paikka

Alkaa
14.3.2024
Päättyy
21.5.2024
Tapahtumapaikka
Helsinki ja etäosallistumismahdollisuus
Alvar Aallon katu 5
00100 Helsinki

Työkaluja yrityksesi osaamisen johtamiseen ja henkilöstön sitouttamiseen!

14.3.2024  I  23.4.2024  I  21.5.2024  

Yrityksiä vaivaa vakava pula osaavasta työvoimasta. Kauppakamareiden selvitysten mukaan yritykset kokevat tärkeimpinä syinä rekrytointihaasteisiin hakijoiden riittämättömän määrän, kiristyneen kilpailun työntekijöistä ja hakijoiden vähäisen työkokemuksen. Myös hakijoiden soveltumaton koulutus ja työn vastaanottamisen kannustinloukut nähdään isoina haasteina rekrytoinnille. 

Keskuskauppakamarin Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelma pureutuu työelämän muutoksiin ja luotaa näkymiin työn tulevaisuudesta sekä tulevaisuuden osaamistarpeista yrityksissä. Ohjelma antaa yritysjohdolle työkaluja osaamisen johtamiseen sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin rekrytointeihin. Lisäksi ohjelma pureutuu henkilöstön palkitsemisen ja sitouttamisen järjestelmiin ja trendeihin sekä työelämälainsäädännön muutoksiin. 

Ohjelmassa on kolme moduulia ja lisäksi osallistujat pääsevät osallistumaan Keskuskauppakamarin Suureen osaaja- ja rekrypäivään. Moduuleissa käsitellään osaajapulan syitä ja ratkaisuja eri näkökulmista, kuullaan huippuasiantuntijoita ja jaetaan käytännön yritysesimerkkejä. Ohjelman aikana yritysjohtajilla on mahdollisuus keskustella ja verkottua muiden osallistujien ja ohjelman asiantuntijoiden kanssa. Varsinaisen ohjelman lisäksi järjestetään erilaisia oheisohjelmia ja verkottumistilaisuuksia.

Yritysjohdon osaamisen johtamisen ohjelman osallistujat pääsevät pohtimaan oman organisaationsa osaamisstrategiaa ja viemään ohjelman oppeja käytäntöön. Ohjelman aikana osallistujat arvioivat osaamista osana strategiatyötä ja kirkastavat toimintamalleja osaamisstrategian toteuttamiseen. Työssä tukevat koulutusmateriaali, itsenäinen pohdinta ja tehtävät ohjelman moduulien välillä. Lisäksi osallistujat saavat sähköisen lähtökyselyn ja mahdollisuuden yrityskohtaiseen asiantuntijasparraukseen Talentreen asiantuntijan kanssa.

Ohjelma toteutetaan hybridimallilla, osallistujat voivat osallistua moduuleihin paikan päällä Helsingissä tai Teams-etäyhteyden kautta. Verkostoituminen on merkittävä osa ohjelman sisältöä ja osallistuminen paikan päällä tukee tätä parhaiten. Ohjelman toteutuksessa hyödynnetään digitaalista Howspace-työtilaa, joka tarjoaa materiaalit ja keskustelualustan ohjelmaan osallistuville.

Ohjelma on suunnattu yritysten johdolle, johtoryhmiin kuuluville, tuleville johtajille ja hallitusten jäsenille. Ohjelma on loistava mahdollisuus päivittää ja syventää omaa osaamista. Ohjelmaan otetaan enintään 30 osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

#osaamisenjohtamisenohjelma

OHJELMA

Moduuli I:
Työelämän muutos ja työn tulevaisuus, tulevaisuuden osaamistarpeet
Torstai 14.3.2024 klo 12.00 – 17.00

Keskuskauppakamari, Alvar Aallon katu 5, Helsinki

Seminaarin teemoina:
– Yritysten osaajapulaan liittyvät haasteet, mistä osaajapula johtuu?
– Työn tulevaisuus
– Tulevaisuuden osaamistarpeet 
– Yrityscase

Puhumassa:
Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari 
Johtava asiantuntija, osaaminen, työelämä ja maahanmuutto Suvi Pulkkinen, Keskuskauppakamari
Research director Future of Work Hertta Vuorenmaa, Aalto-yliopisto
People Business Partner Annamarja Paloheimo, Nordea
Talentree

Moduuli II:
Rekrytointi ja osaamisen johtaminen
Tiistai 23.4.2024 klo 12.00–17.00 
Keskuskauppakamari, Alvar Aallon katu 5, Helsinki

Seminaarin teemoina:
– Rekrytointi strategisena investointina ja kilpailuetuna
– Kansainväliset rekrytoinnit
– Rekrytoinnin uudet kanavat ja prosessit
– Osaamisen johtaminen
– Yrityscase

Puhumassa:
CEO Aicha Manai, Startup refugees
Vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala, Keskuskauppakamari
Head of International Services Jenny Von Knorring, Staffpoint
Henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, DNA 
Henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas, Mehiläinen

Moduuli III:
Henkilöstön motivointi, sitouttaminen ja palkitseminen
Tiistai 21.5.2024 klo 12.00 – 17.00 
Keskuskauppakamari, Alvar Aallon katu 5, Helsinki

Seminaarin teemoina:
– Työelämälainsäädännön viimeiaikaisia muutoksia, mitä tulossa?
– Palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
– Yritysten sosiaalinen vastuullisuus
– Henkilöstön sitouttaminen
– Työnantajamielikuva ja yrityskulttuuri
– Yrityscase

Puhumassa:
Vuorineuvos Reijo Karhinen
Johtava veroasiantuntija Tomi Viitala, Keskuskauppakamari      
Juristi Reetta Riihimäki, HSKK
Organisaatiopsykologi Karoliina Mellanen, Mellanen Consulting
Henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, UPM 

Ohjelman sisällöstä vastaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola. Ohjelman käytännön toteutusta hoitaa tapahtumatuottaja Karoliina Korhonen.

Ohjelmaan sisältyy:

  • Teams-ennakkotapaaminen torstaina 7.3.2024 klo 15.30, jossa kuulet ohjelman sisällöstä ja tutustut ohjelman osallistujiin sekä Howspace-työtilaan.
  • Osallistuminen 10.10.2024 Suureen osaaja- ja rekrypäivään 2024.
  • Ohjelmassa mainitut seminaarit kahvi- ja lounastarjoiluineen.

Osallistumismaksut: Kauppakamareiden jäsenyritysten osallistujille 2150 € + alv. 24 %, normaalihinta 2600 € + alv. 24 %. Teemme mielellämme pakettitarjouksen, mikäli yrityksestäsi tulee useampia osallistujia ohjelmaan. Huomioithan, että paikkoja on rajoitetusti ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Maksu- ja peruutusehdot: Laskutamme ohjelman osallistumismaksun ohjelman alkaessa. Kuluton peruutus on mahdollinen viimeistään 7 vuorokautta ennen ohjelman ensimmäistä seminaaria. Myöhäisemmästä peruutuksesta veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Paikan voi tarvittaessa siirtää toiselle osallistujalle.

Seuraamme tapahtumiemme hiilijalanjälkeä: Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen mukaisesti olemme sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Seuraamme tapahtumiemme hiilijalanjälkeä, pyrimme vähentämään päästöjä ja kompensoimme tapahtumasta aiheutuneet päästöt. Tämän vuoksi kysymme sinulta ilmoittautumisen yhteydessä, kuinka saavut tapahtumaan. Autathan meitä tekemään hiilijalanjäljestä mahdollisimman pienen käyttämällä mahdollisuuksien mukaan julkisia liikennevälineitä.

Tutustu myös muihin Keskuskauppakamarin järjestämiin yritysjohdon ohjelmiin tästä.

 

Tapahtuma on päättynyt.

Katso tulevat tapahtumat