Ammattidiesel käyttöön ja työn verotus kevyemmäksi – kustannusten nousuun tarvitaan tehokkaat lääkkeet

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamari kannattaa ammattidieselin käyttöönottoa polttoaineiden hinnannousun helpottamiseksi sekä ansiotuloverotuksen keventämistä vastauksena nopeasti nousseisiin kustannuksiin. Ansiotuloverotuksen keventäminen parantaisi suomalaisten ostovoimaa tehokkaammin kuin esimerkiksi kapeasti rajattu bensiinin verotukseen kohdistuva kevennys. Ammattidieselin käyttöönotolla parannettaisiin yritysten kilpailukykyä ja hillittäisiin jyrkästi nousevia kuljetuskustannuksia.

Logistiikan kustannusten nousu iskee kipeästi Suomen kilpailukykyyn, arvioi Keskuskauppakamari.

”Dieselin hinnannousu sekä jakeluvelvoitteen nosto vaikuttavat merkittävästi sekä kuljetusyritysten toimintaan että suomalaisten yritysten kilpailukykyyn verrattuna kilpailijamaihin. Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia tulevat lisäämään myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut. Tulossa on lisäkustannuksia maantieliikenteen lisäksi myös merenkulkuun ja ilmailuun. Samaan aikaan kuljetusyrittäjien pitäisi pystyä investoimaan puhtaampaan kalustoon liikenteen päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Keskuskauppakamari kannattaa ammattidieselin käyttöönottoa nopeana toimena kustannusten nousun lieventämiseksi.

”EU-lainsäädäntö antaisi mahdollisuuden kuljetusyrittäjille kuorma- ja linja-autojen osalta hakea polttoaineverosta palautusta. Tällä nopealla toimella, joka on täysin Suomen omissa käsissä, tasattaisiin tilannetta kilpailijamaihin nähden”, sanoo Wood.

Vastaava menettely on käytössä tällä hetkellä muissakin EU-maassa.

”Ammattidiesel tulee ottaa käyttöön, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu”, sanoo Wood.

Tilannetta ammattidieselin osalta voidaan arvioida uudelleen sen jälkeen kun energiaverodirektiivin uudistaminen EU-tasolla on saatu päätökseen.

Keskuskauppakamarin mukaan ammattidieselin käyttöönotto hillitsisi myös yleistä kustannusten nousua, kun logistiikkakustannusten valuminen tavaroiden hintaan hidastuisi.

Ansiotuloverotusta kevennettävä

Lisäksi Keskuskauppakamari paikkaisi energia- ja polttoaineiden hinnannousua kansalaisille keventämällä ansiotuloverotusta.

”Kotitalouksia auttaisi, jos palkasta jäisi enemmän käteen. Esimerkiksi bensaveron alentamista tehokkaampaa ostovoiman parantamisen kannalta olisi keventää ansiotuloverotusta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Keskuskauppakamarin mukaan ansiotuloverotuksen keventämisellä olisi laajoja positiivisia vaikutuksia.

“Ansiotuloverotuksen keventäminen parantaisi suomalaisen työn kilpailukykyä ja laskisi hintoja koko talouden tasolla. Työn verotuksen alentaminen lisäisi muun muassa taloudellista aktiviteettia ja työllisyyttä ja toisi siten kulutuksen lisääntymisen kautta 30–50 prosenttia kustannuksistaan takaisin yhteiskunnalle veroina”, Sipola sanoo

Lisätietoja

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Liikenne, Johanna Sipola, Päivi Wood