Keskuskauppakamari: Yritysvastuudirektiivistä on saatava sopu tällä istuntokaudella

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva: Liisa Takala.

Yhteiseurooppalainen yritysvastuuta koskeva sääntelyn tarve on ilmeinen. Kun tehokasta neuvotteluaikaa on jäljellä pari viikkoa, neuvotteluaikaa ei tulisi hukata EU-instituutioiden välisiin arvovaltakysymyksiin, vaan käyttää jäljellä oleva aika sovun löytämiseen, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Euroopan parlamentin ja neuvoston väliselle neuvottelutulokselle yritysvastuudirektiivistä ei löytynyt vaadittavaa määräenemmistöä, kun jäsenvaltioiden pysyvät edustajat käsittelivät asiaa keskiviikkona. Keskuskauppakamari pitää yritysvastuuta koskevaa yhteiseurooppalaista sääntelyä tarpeellisena ja toivoo, että direktiivistä saataisiin sopu vielä nykyisen parlamentin istuntokauden aikana.

”Useiden jäsenvaltioiden kipuilu asiassa osoittaa, että trilogeissa saavutettu neuvottelutulos oli etääntynyt liikaa jäsenvaltioiden antamasta mandaatista. Nyt on tärkeää löytää kompromissi, jolle saadaan riittävä tuki sekä neuvostossa että parlamentissa. Jatkoneuvotteluissa toivottavasti täsmennetään myös Suomen ongelmallisiksi kokemia kohtia, jotka eivät sisältyneet komission ehdotukseen eivätkä neuvoston antamaan neuvottelumandaattiin”, sanoo Kajala.

Direktiivillä pyritään torjumaan yritystoimintaan liittyviä globaaleja ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä. Uudet velvoitteet kohdistuisivat vähintään 500 työntekijän yrityksiin sekä riskitoimialoilla toimiviin vähintään 250 työntekijän yrityksiin, mutta vaikutukset ulottuvat epäsuorasti kaikenkokoisiin yrityksiin. 

”Vastuullisten suomalaisyritysten näkökulmasta direktiivi on kilpailuneutraliteetin kannalta pääosin tervetullut, kun se vie vastuullisuuden entistä vahvemmin vapaaehtoisista viitekehyksistä sitovan lainsäädännön polulle ja edistää reilua kilpailua”, toteaa Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

Vanhalan mukaan suomalaisissa yrityksissä vastuullisuus on varsin hyvin tunnistettu teema, johon on panostettu jo pitkään.

”Olemme keskustelleet eri tilaisuuksissa niin suurten, keskisuurten kuin pientenkin yritysten kanssa, ja nimenomaan yritykset näkevät direktiivin tärkeänä askeleena eteenpäin vastuullisuustyössä. Myös direktiivin voimaantuloon on yrityksissä valmistauduttu jo pitkään”, sanoo Vanhala.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:EU, Vastuullisuus, Ville Kajala, Anne Vanhala