Näillä vinkeillä kierrät jätevesiremontin sudenkuopat ja varmistat, että mökkisi arvo säilyy

Tänä keväänä mökkikentällä nousee yksi puheenaihe ylitse muiden: syksyllä voimaan astuva jätevesilaki. Laki edellyttää, että ranta- ja pohjavesialueilla olevien mökkien jätevedenkäsittely on laitettava kuntoon ennen lokakuun loppua. Siirtymäajan pidennykset sekä vaatimustason muutokset ovat saaneet mökinomistajat kuitenkin odottavalle kannalle. Keskuskauppakamarin hyväksymän HTT-tavarantarkastajan Antti Heinosen mukaan asetuksen lieventäminen ei ole kuitenkaan enää todennäköistä.

Kiinteistön olosuhteet ja käyttö vaikuttavat huomattavan paljon siihen, miten jätevesiremontti on mahdollista ja järkevintä toteuttaa.

Jätevesilainsäädäntö on ollut poukkoilevaa, eikä nytkään voida varmasti tietää, mitä tapahtuu. Heinosen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että nyt määräaika tulee vastaan. “Asetuksen lieventäminen ei ole enää järkevästi mahdollista ilman, että koko asetus kumotaan”, Heinonen sanoo.

Jätevesijärjestelmän on päästävä vähintään asetuksen vaatimiin puhdistustehoihin, mutta kunnat voivat vaatia tiukempaa puhdistustehoa herkillä alueilla. Muun muassa tästä syystä remontin kustannukset vaihtelevat alle 1000 eurosta jopa yli 10 000 euroon. “Keskimäärin vapaa-ajan asunnolla kustannus lienee kuitenkin alle 6 000 euron luokkaa”, Heinonen arvioi. “Hintalappu riippuu täysin varustelusta ja ratkaisusta, joka kiinteistölle tehdään”, hän täsmentää.

“Jätevesiasioiden järjestämisellä saattaa olla vaikutusta myös mökkikauppojen sujuvuuteen sekä mökin arvoon”, muistuttaa Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. Harjun mukaan valtaosa ostajakunnasta on tätä nykyä erittäin valveutunutta ja jätevesiasiat ovat olleet laajalti esillä. Harjun mukaan mökin arvoon vaikuttavat eniten mökin sijainti sekä sen kunto ja ajanmukaisuus. Halutuimmat mökit sijaitsevat vesistöjen rannoilla, jolloin myös jätevesiasioiden on oltava kunnossa.

Huonosti suunniteltu järjestelmä on riski
Kiinteistön olosuhteet ja käyttö vaikuttavat huomattavan paljon siihen, miten remontti on mahdollista ja järkevintä toteuttaa. Siksi Heinonen suosittelee turvautumaan ammattilaisen apuun.

“Ilman ulkopuolista suunnittelijaa voidaan päätyä tilaamaan ratkaisu, joka ei ole se järkevin. Huonosti suunniteltu ja valittu järjestelmä voi olla iso riski ja pahimmassa tapauksessa vaatia muutaman vuoden kuluttua järjestelmän uusimisen”, Heinonen sanoo.

Naapurit ilmiantajina
Heinosen mukaan tiedossa on, että kunnissa ei ole resursseja lähteä aktiivisesti selvittämään ja sanktioimaan kiinteistöjä, joilla hommaa ei ole tehty. “Käytännössä selvityksiä voidaan tehdä esimerkiksi naapureiden ilmiantojen perusteella”, sanoo Heinonen.

Sanktioinnissa on käytössä normaalit hallinnolliset keinot uhkasakosta aina järjestelmän kuntoon laittamiseen kiinteistön omistajan laskuun.

Tavarantarkastajan vinkit jätevesiremonttiin

  • Tarkista, kuuluuko mökkisi asetuksen piiriin. Metrimäärä mitataan rakennuksen seinästä, mutta tämä voi joissain tilanteissa aiheuttaa ristiriitoja. Esimerkiksi silloin, kun talo sijaitsee yli 100 metrin päässä rannasta, mutta itse jätevesijärjestelmä on lähempänä rantaa. Usein kunnilla on omia määräyksiä itse järjestelmän suojaetäisyydelle rannasta.
  • Tarkista alueesi vaatimukset kunnalta. Kunnat saattavat vaatia tiukempaa puhdistustehoa herkillä alueilla, kuten ranta- ja pohjavesialueilla. Vaatimuksien ulkopuolelle jäävät vain mökit, joissa veden käyttö on vähäistä, eli käytössä ei ole muuta paineellista vettä kuin kylmän veden hana.
  • Turvaudu ammattilaisen apuun. Jotta omaa kiinteistöä koskevat vaatimukset ja mahdollisuudet voidaan kartoittaa järkevästi, on hyvä käyttää ammattisuunnittelijaa. Suunnittelijan tehtävänä on hakea vaatimuksiin ja kunnan olosuhteisiin parhaiten sopiva ratkaisu.
  • Hyvä suunnittelu on kaiken A ja O. Suunnitelma sisältää perustelun valitulle järjestelmälle. Usein urakoitsijat ovat sitoutuneet muutamaan vaihtoehtoiseen ratkaisuun, joten on syytä varmistaa että tarjottu järjestelmä on suunnitelmasi mukainen.
  • Paperit kuntoon remontin jälkeen. Pidä huoli siitä, että saat urakoitsijalta kattavan dokumentoinnin tehdystä työstä. Pyydä myös selkeät käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huoltokirja järjestelmän käytöstä.
  • Ennakoi, vaikka mökkisi ei sijaitse vesistön lähellä. Ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella olevien kiinteistöjen osalta järjestelmät tulee uusia asetuksen mukaisiksi normaalien korjaustoimien yhteydessä tai kun jätevesijärjestelmä ei enää toimi.