MEN lausunto 5/2002

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 5/2002
Mainostaja: Aller Julkaisut Oy
Mainostettava palvelu: Tutkapalvelu
Mainos: Aikakauslehtimainos
Annettu: Helsingissä 18.1.2002

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut kuluttajalta 20.11.2001 päivätyn lausuntopyynnön. Kuluttaja katsoo Aller Julkaisut Oy:n tutkapalvelumainoksen olevan sopimaton.

Aller Julkaisut Oy (mainostaja) on antanut neuvostolle 3.1.2002 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa mainostetaan tutkapalvelua otsikolla ”Tutkapalvelu VÄLTÄ SAKOT! Uusi Tutkapalvelu antaa tärkeää tietoa tiellä liikkujille. Saat tekstiviestinä varoituksen tutkasta. Maksat vain vastaanotetuista tekstiviesteistä. Jos ilmoituksia ei tule, et maksa mitään! Jos ilmoitat ensimmäisenä tutkasta, saat kolme varoitusta ilmaiseksi! Lue ohjeet ja tilaa palvelu.” Lisäksi mainoksessa on yksityiskohtaiset ohjeet palvelun tilaamiseksi sekä tutkailmoituksen tekemistä varten.

Vastine

Vastineen mukaan tutkapalvelu on tekstiviesteihin perustuva palvelu, jonka tarkoituksena on varoittaa tienkäyttäjiä havaituista nopeusvalvontatutkista. Tutkapalvelun asiakkaaksi voi ilmoittautua lähettämällä tekstiviesti tiettyyn numeroon. Ilmoittautuessaan asiakas kertoo samalla alueen tai tien, jonka tiedoista hän on kiinnostunut. Tämän jälkeen kuluttajalle ilmoitetaan tekstiviestin välityksellä kyseisellä alueella tai tiellä havaitut nopeusvalvontatutkat.

Vastineessa todetaan, että mainos ei ole vastoin kuluttajansuojalain tai sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännöksiä. Mainos ei ole myöskään mainonnan kansainvälisissä perussääntöjen vastainen. Vastineen mukaan palvelu on laillinen ja sen markkinoinnissa esitetään selkeästi palvelun sisältö, hinta ja ohjeet palvelun hankkimiseksi sekä peruuttamiseksi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei asiassa ei ole saatu selvitystä siitä, että mainostettava palvelu olisi lain vastainen. Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä ei ole ottaa kantaa mainostettavan palvelun lain vastaisuuteen.

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 4 artiklan 3 kohdan mukaan mainoksessa ei saa rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen. Saadun selvityksen perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri