Osaajapulaa helpotettava jatkamalla ja laajentamalla saatavuusharkintaa joustavoittavaa kokeilua

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamari esittää ulkomaalaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyvän saatavuusharkintaa joustavoittavan kokeilun jatkamista ja laajentamista. Kokeilua laajentamalla voidaan nopeasti lisätä työvoiman tarjontaa ja helpottaa Suomea vaivaavaa vakavaa osaajapulaa, joka on yksi suurimmista esteistä yritysten kasvulle. Keskuskauppakamari vaatii, että hallitus tekee tarvittavat päätökset kokeilun jatkamisesta ja laajentamisesta budjettiriihessään. 

Hallitus käynnisti ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinnan joustavoittamiseen tähtäävän kokeilun syksyllä 2021. Kokeilun on määrä päättyä keväällä 2023. Kokeilussa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-alueille muodostettiin uusi yhteinen työlupalinjaus, jossa määritellään mitkä ammattialat vapautetaan työlupaan liittyvästä saatavuusselvityksestä. 

”Osaajapula vaivaa yrityksiä laajasti ympäri Suomea ja lähes kaikkia ammattialoja läpileikkaavasti. Hallituksen toimenpiteet osaajapulan helpottamiseksi ovat olleet riittämättömiä. Tarvitaan radikaaleja toimenpiteitä, jos halutaan saada aikaan merkittäviä vaikutuksia. Meidän on pakko avata Suomea maailmalle ja houkutella ulkomaalaisia osaajia Suomeen”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. 

Keskuskauppakamari esittää käynnissä olevan saatavuusharkintaa joustavoittavan kokeilun jatkamista ja laajentamista. Kokeilua pitää Keskuskauppakamarin mukaan jatkaa ainakin vuoden 2024 loppuun ja kokeilu pitää laajentaa koskemaan kaikkia ELY-alueita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko Suomeen tehdään yksi yhteinen työlupalinjaus, jonka perusteella osaajapulasta kärsivät ammattialat vapautetaan saatavuusselvityksestä koko maan alueella.  
 
Keskuskauppakamarin esitys ei tarkoita saatavuusharkintajärjestelmästä luopumista tässä vaiheessa, eikä se vaadi ulkomaalaislain saatavuusharkintaan liittyvien pykälien muuttamista. 

”Odotamme, että hallitus päättäisi budjettiriihensä yhteydessä myös osaajapulan helpottamiseen tähtäävistä toimista. Yrityksillä on kovat odotukset sille, että osaajapulaan saataisiin edes vähän helpotusta. Saatavuusharkintaa joustavoittavan jatkaminen ja laajentaminen on sellainen toimenpide, joka lisää työvoiman tarjontaa. Eikä se oikeastaan edes maksa valtiolle mitään”, sanoo Valtonen. 

Keskuskauppakamari muistuttaa, että jotta saatavuusharkintaa joustavoittavalla kokeilulla voidaan vastata osaajapulaan liittyviin haasteisiin, pitää uusi valtakunnallinen työlupalinjaus laatia osaajapulan todellinen vakavuus huomioiden. Valtosen mukaan on tärkeää tunnistaa, että osaajapula koskee lähes kaikkia ammattialoja. Mikäli osaajapulasta kärsivät ammattialat lisätään riittävän laajasti työlupalinjaukseen, helpottuu osaajien maahanmuutto ja työvoiman tarjonta kasvaa. Vaikutuksia voidaan saada Valtosen mukaan realisoitumaan nopeasti. 

”Käynnissä olevan saatavuusharkintaa joustavoittavan kokeilun jatkaminen ja laajentaminen on tässä kohtaa vähintä mitä voidaan tehdä, jotta osaajapulaan saadaan edes vähän helpotusta. Pidemmällä aikajänteellä tavoitteeksi pitää ottaa koko saatavuusharkintajärjestelmästä luopuminen. Odotamme seuraavalta hallitukselta valmiutta tehdä tarvittavat päätökset”, painottaa Valtonen. 

Kategoriat:Työllisyys, Politiikka, Osaaminen, Mikko Valtonen