Kauppakamarien kysely: Pienten ja keskisuurten yritysten hallitusten jäsenistä 71 prosenttia on miehiä

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva Liisa Takala.

Pienten ja keskisuurten yritysten hallitusten jäsen on keskimäärin 53-vuotias mies, selviää kauppakamarien tuoreimmasta kyselystä. Nuorin hallituksen jäsen on keskimäärin 41-vuotias. Kyselyyn vastasi 788 yritysjohtajaa eri puolelta Suomea. Keskuskauppakamari kannustaa hallitusjäseniä valittaessa monimuotoisuuteen ja muistuttaa, että monimuotoisuus edistää usein myös yritysten vastuullisuutta.

Naisten osuus on pienten ja keskisuurten yritysten hallitusten jäsenistä nousi tänä vuonna 29 prosenttiin. Kaksi vuotta sitten, vuonna 2021 luku oli 25 prosenttia, selviää kauppakamarien tuoreimmasta PK-hallitusbarometrista. PK-yrityksissä naisten osuus on samaa luokkaa kuin pienissä pörssiyhtiöissä, joiden hallituksissa naisia on 28 prosenttia.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri luotaa yritysjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentelystä. Kysely tehdään kahden vuoden välein. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 788 yritysjohtajaa eri puolelta Suomea.

”Huomiota herättävää on se, että suurissa, vähintään 250 työntekijän yrityksissä naisten osuus vastaajayritysten hallituksen jäsenistä on 40 prosenttia. Osuus on jopa hieman suurempi kuin naisten osuus suurten pörssiyhtiöiden hallituksissa, mikä on 37 prosenttia”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Pienissä 1-9 työntekijän yrityksissä naisten osuus hallituksen jäsenistä oli 31 prosenttia. Se, koostuuko hallitus vain yhtiön johdosta ja omistajista vai onko mukana myös yhtiön ulkopuolisia jäseniä, ei näyttäisi merkittävästi vaikuttavan hallituksen sukupuolijakaumaan.

PK-yrityksen hallituksen jäsen on keskimäärin 53-vuotias

Selvityksen mukaan PK-yritysten hallituksen jäsenet ovat keskimäärin 53-vuotiaita, kun pörssiyhtiöissä hallituksen jäsenten keski-ikä on 56 vuotta. Nuorin hallituksen jäsen on PK-yrityksessä keskimäärin 41-vuotias. Hallituksen jäsenten ikähaitari on suurin vähintään 250 työntekijän yrityksissä.

Kajala haluaa kannustaa suomalaisia yrityksiä koosta ja alasta riippumatta valitsemaan hallitukseen jäseniä mahdollisimman monipuolisesti.

”Osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus yhtiön hallituksessa tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä hyvää hallinnointia. Riittävä monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin ja tukee avointa keskustelua. Monimuotoisuus edistää usein myös yritysten vastuullisuutta, kun eri näkökohdat tulevat otetuksi päätöksenteossa huomioon”, sanoo Kajala.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri luotaa yritysjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia pienten ja keskisuurten yritysten hallitustyöskentelystä. Barometri tehdään joka toinen vuosi. Ensimmäinen barometri tehtiin vuonna 2003. Kysely toteutettiin 10.-17.5.2023 ja siihen vastasi yhteensä 788 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Työelämä, Yrittäjyys, Ville Kajala